Themabijeenkomst: Huisvesting bij starten, stoppen en verhuizen in Amsterdam

Maandag 15 april om 19.30 uur!
 
Themabijeenkomst: Huisvesting bij starten, stoppen en verhuizen in Amsterdam
Overweegt u om een eigen praktijk te gaan starten of over te nemen, te verhuizen een praktijk over te nemen of juist uw praktijk aan een opvolger over te dragen? Kom dan op 15 april naar de Starten & stoppen-bijeenkomst van de HKA. Hoe om te gaan met huisvestingsvraagstukken neemt een prominente plek in deze avond.

We hebben de gemeente Amsterdam uitgenodigd om de ‘dynamische kaart huisartsenzorg’ te presenteren, een handige tool om op wijkniveau inzicht te krijgen in de behoefte aan huisartsenzorg de komende jaren in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast nodigen we een aantal ervaringsdeskundigen uit en zal er op het ontmoetingsplein ruim gelegenheid zijn om elkaar te spreken en informatie te verzamelen. Een unieke bijeenkomst voor alle huisartsen in Amsterdam die toe zijn aan de volgende stap in hun carrière!

Datum & tijd: maandag 15 april 2019, aanvang: 19.30 uur
Locatie: Hoogte Kadijk 143 C te Amsterdam

 

aanmelden kan hier!