THEMA AVOND 25/11: Zorgwekkende zorgmijders en ontspoorde overlastgevers

Samen zoeken naar oplossingen met politie, GGD- Vangnet, JOT, Arkin- Zorgtoeleiding, Leger des Heils en een GGD huisarts.
 
THEMA AVOND 25/11: Zorgwekkende zorgmijders en ontspoorde overlastgevers
Op 25 november organiseert de huisartsenkring Amsterdam/Almere een bijeenkomst over omgaan met overlastgevers en zorgmijders. Mensen die van crisis naar crisis gaan. Vaak in combinatie met middelengebruik. Net niet ziek genoeg voor de crisisdienst van de GGZ, ingewikkeld om de juiste zorg en ondersteuning voor te organiseren en af en toe regelrecht intimiderend voor de mensen op de werkvloer. Met onze ketenpartners bespreken we casussen. Ook deelnemen? Meld u dan snel aan!

Ons panel bestaat (onder voorbehoud) uit vertegenwoordigers van politie, GGD/ Vangnet, GGD/huisartsenpraktijk, Leger des Heils, JOT, Arkin Zorgtoeleiding. Samen met deze partners uit de keten gaan we in gesprek aan de hand van casussen die ter plaatse worden ingebracht.

Meld u nu aan 

(bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl) voor de themabijeenkomst & ALV 

  • 25 november
  • ALV 19.30-20.00 uur
  • THEMA 20.00-22.00 uur

ALV

We beginnen de avond om half 8 met een korte Algemene Ledenvergadering waar onze plannen voor volgend jaar centraal staan. Om 8 uur zullen we de ALV afsluiten. Zie hier voor agenda & stukken.

Thema: ‘Zorgwekkende zorgmijders en ontspoorde overlastgevers’

Vanaf 8 uur starten we met onze thema bijeenkomst. Aan de hand van casuïstiek uit onze praktijken geven de panelleden hun visie en maken ze duidelijk wat hun mogelijkheden zijn bij de betreffende problematiek. Aan het eind van de avond hebben huisartsen meer zicht op hoe te handelen/ wie te contacteren in verschillende lastige situaties. Daarnaast komen er ongetwijfeld knelpunten naar voren die buiten de invloedssfeer van ons allen liggen. Als HKAA  proberen we die knelpunten duidelijk te krijgen en bij te dragen aan de oplossing.

Laten we vast wat casus delen op de HKAA discussielijst (onder inbreng “Agressieve patiënt” van Christian Wicke). Mocht u zelf verhinder zijn maar wel een casus willen delen, maak dan ook gebruik van deze gelegenheid.

Datum: 25 november
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Studio Zeeburg, Zeeburgerpad 58   LET OP, WIJKT AF!

Meld u snel aan vol = vol!