Terugblik: samenwerking Amsterdamse huisartsen en Ouder- en Kindteams in 2018

 
 
Samenwerken tussen partijen lukt alleen als er sprake is van wederkerigheid. In 2018 is er daarom gezocht naar die huisartsen en die gebieden waar de meeste winst te verwachten viel bij nauwe samenwerking. Daarbij was er extra aandacht voor ‘achterstandsgebieden’. In december 2018 blijkt dat de samenwerking in de stad met 17% is toegenomen, vooral in de ‘achterstandsgebieden’. Met maar liefst 70% van de huisartsen is volgens de Ouder- en Kindteams een voldoende samenwerking tot stand gekomen. En als dit eenmaal gelukt is, zijn huisartsen unaniem enthousiast, blijkt uit interviews met hen. Dit is een fantastisch resultaat!

Vorm van samenwerken van huisarts en het Ouder- en Kindteam
In 2017 en 2018 werd zichtbaar dat huisartsen en Ouder- en Kindteams volgens diverse ‘modellen’ met elkaar kunnen samenwerken. Het maatwerk hierin wordt vooral bepaald door de patiëntenpopulatie (en wijk) van de huisarts en hoe goed de huisarts en contactpersonen elkaar kennen en samenwerken.

Wilt u meer weten over hoe de samenwerking kan worden ingevuld, over de overeenkomsten tussen Welzijn op Recept en Ouder- en Kindteams of over Jeugdgezondheidszorg in de Ouder- en Kindteams? Lees dan de nieuwsbrief in de bijlage.