Tegemoetkoming accountantskosten NZa-kostenonderzoek

 
De NZa heeft zo’n 400 praktijken geselecteerd voor het ‘Praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg’. Deelname aan de steekproef is op grond van de Wet Marktwerking Gezondheidszorg verplicht; tegenover de te leveren inspanningen en kosten voor het inschakelen van de eigen accountant staat geen vergoeding.

De LHV wil niet afhankelijk zijn van de gegevens die de NZa terugkoppelt. De LHV wil met gebruikmaking van dezelfde gegevens alternatieve situaties naast die van de NZa kunnen leggen en voorstellen kunnen doen. Dit is de reden waarom de LHV eerder alle geselecteerde huisartsen heeft opgeroepen om de gegevens aan de NZa én aan de LHV te verstrekken. De gegevens worden geanonimiseerd. Het is voor ALLE huisartsen van belang dat de LHV met goed onderbouwde alternatieven kan komen. Meld u, ontvang tips en verstrek uw gegevens. 

Stuur de gevraagde gegevens direct naar kostenonderzoek@lhv.nl

 

De Kring ondersteunt deze oproep

Het Kringbestuur heeft besloten tot een tegemoetkoming van maximaal € 250,- van de gemaakte accountantskosten VOOR LEDEN in Amsterdam-Almere die deelnemen aan het NZa-kostenonderzoek. Huisartsen die een beroep op deze tegemoetkoming willen doen en de gevraagde gegevens aan de LHV verstrekt hebben, kunnen zich wenden tothuisartsenkringamsterdam@lhv.nl onder het gelijktijdig overleggen van een kopie-factuur van de accountant. Om fiscale redenen betaalt de Kring de tegemoetkoming nadat de factuur van de accountant als onderlegger is verstrekt.