Taakdelegatie: door één deur met de kernwaarden van huisartsenzorg?

 
De kernwaarden van de huisartsgeneeskunde komen in het gedrang door (verdergaande) taakdelegatie. Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek van Kim Jeroense dat zij in 2014 op verzoek van de HKA heeft uitgevoerd vanuit de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc.

Huisartsen uiten hun bedenkingen over taakdelegatie (en ketenzorg). Zij zijn weliswaar tevreden over de kwaliteit van zorg die hun praktijkondersteuners op dit moment leveren, maar zij brengen ook diverse punten naar voren die bij uitbreiding van het delegeren van taken serieus genomen moeten worden.

Een uitgebreide samenvatting met aanbevelingen ter overweging is hier beschikbaar. Het volledige verslag kan worden opgevraagd via K.T.V. Jeroense of dr. F.J. Meijman