Stoppen met Roken beleid verzekeraars 2013

 
De Huisartsenkring Amsterdam heeft vanuit openbare bronnen informatie verzameld over het Stoppen met Roken beleid van de grote zorgverzekeraars. Hieronder leest u een overzicht van onze inventarisatie.

Ketengebonden Stoppen met Roken zorg

In de keten-DBC COPD en DM is Stoppen met Roken zorg gecontracteerd. Deze verrichting mag dus niet los worden gedeclareerd voor patiënten voor wie ook een keten-DBC is afgesloten. Bij CVR patiënten (ook bij KOP tarief) kan wel een SMR interventie worden gedeclareerd.
Veel zorggroepen leveren alleen individuele Stoppen met Roken zorg via de praktijkondersteuner of de huisarts. U kunt daar modaliteiten als Pak je kans of internetbegeleiding bij aanbieden om de keuzevrijheid voor de patiënt verder te vergroten. 
Voor het contracteren van SMR zorg binnen of buiten de ketenzorg gelden dezelfde contractvoorwaarden voor de huisartsenpraktijk.

Niet ketengebonden Stoppen met Roken zorg

  • Kan 1-maal per jaar worden gedeclareerd per patiënt.
  • Geldt voor de gedragsmatige interventie die volgt op de motiverende interventie, dus vanaf vaststellen stopdatum t/m einde begeleiding.
  • Achmea contract via website aan te vragen (contractpraktijken van vorig jaar hebben een contract aangeboden gekregen van Achmea). Achmea vraagt nog geen inschrijfnummer van het kwaliteitsregister, maar wel welke opleiding gevolgd is.
  • U kunt het contract met Achmea aan andere verzekeraars opsturen. Ons is niet bekend dat andere verzekeraars het contract van Achmea niet accepteren.
  • De Friesland stuurt eigen contract, vraagt daarbij Kamer van Koophandel nummer en inschrijvingsnummer van de uitvoerenden van de Stoppen met Roken zorg in het kwaliteitsregister
  • Alle verzekeraars hanteren dezelfde verrichtingen code: 12850
Verzekeraar Vastgestelde tarieven
Achmea, Agis 90 euro
CZ, Delta Lloyd, Ohra 58 euro
Univé - VGZ - IZA - Trias 65 euro
Menzis, De Friesland 66,42 euro