Standpunt huisartsgebonden basiszorg

De huisartsenkring vindt het belangrijk om de basiszorg te behouden.
 
Basiszorg is de essentie van de huisartsenzorg en is grotendeels gekoppeld aan de functie en zelfs de persoon van de huisarts als hét eerste aanspreekpunt voor patiënten bij gezondheidsvragen -en problemen en als regisseur namens de patiënten in de zorg.

Met de nieuwe financiering lijkt dit nu onder druk komen te staan.
De HKA vond het van belang om haar visie over de huisartsgebonden basiszorg in dit standpunt te formuleren.