Stand van zaken Whitebox

 
 
Het lijkt er misschien op dat het Whiteboxproject stil heeft gelegen de afgelopen tijd, maar niets is minder waar.

 

Dit is de huidige stand van zaken:

De koppeling met Call Manager op de HAP werkt en wordt gebruikt. Wel is belangrijk dat huisartsen met een UZI pas inloggen in Call Manager. Pas dan kan van een door de eigen huisarts aangemelde patiënt een Professionele Samenvatting (PS) worden ingezien.  

 

De Professionele Samenvatting is instelbaar, van minimaal (privacybeschermend) tot uitgebreid (journaalregels tot 2 jaar terug). Onderzoek aan de VU heeft laten zien dat de minimale PS effectief is voor informatievoorziening tijdens diensten.

 

Er is een koppeling met MicroHIS gerealiseerd. Op dit moment functioneert de koppeling prima in één praktijk, binnenkort vindt uitbreiding van de pilot plaats tot 10 praktijken. Als alles goed gaat moeten in het najaar alle MicroHIS-praktijken kunnen communiceren via de Whitebox. Wij zoeken overigens nog enkele praktijken die mee willen doen met deze pilot. Voor vragen of opgeven voor de pilot kunt u zich wenden tot ondergetekende via jhthiel@xs4all.nl

 

Wij proberen opnieuw in gesprek te komen met andere HISsen, op korte termijn OmniHIS. De manier van koppelen die is gebruikt voor MicroHIS is nauwelijks belastend voor het HIS en is ook bij andere HISsen toepasbaar.

 

Whiteboxgebruikers kunnen heel eenvoudig een uitgebreide professionele samenvatting van aangemelde patiënten inzien op hun smartphone of tablet. (Visitelijst).

 

Er wordt met subsidie van de regiotafel gewerkt aan een tool waarmee beheer plaats kan vinden van verschillende medicatiebestanden (apotheek en huisarts, koppeling via Whitebox).

 

Patiënten kunnen inzage krijgen in gegevens via een (per-patiënt) instelbare samenvatting. Standaard is te zien wat ook te zien is op de HAP.

 

 

Voor meer informatie over de kosten van de Whitebox en de aansluiting van het HIS, stuur een mail naar info@whiteboxsystems.nl. Meer informatie vindt u op www.whiteboxsystems.nl .

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Hein Thiel

Bestuur HKA

 

 

 

PS: De kosten van een UZI-pas kunnen worden teruggevraagd door het formulier
in te vullen op
https://fd2.formdesk.com/vzvz/Declaratieformulier_UZI-pas_waarnemers .
Deze vergoeding is voor alle huisarts-waarnemers die dienst doen op de post, ook als zij zelf geen LSP 
aansluiting hebben. Nauwkeurig de aanwijzingen volgen! Vergeet niet de nieuwe UZI-pas door te geven aan HpA.