Stand van zaken pilot selectieve inkoop wijkzorg van Zilveren Kruis

 
Vanwege de aanstaande pilot van Zilveren Kruis rond selectieve inkoop wijkverpleging in Amsterdam heeft de HKA intensief contact gehad. Wij vinden het belangrijk dat patiënten toegang hebben tot kwalitatief goede wijkverpleegkundige zorg. Daarom hebben wij kwaliteitscriteria benoemd en aangegeven dat de HKA graag een model ziet waarin Zilveren Kruis de bestaande intensieve samenwerkingsrelaties tussen huisartsenpraktijken en wijkverpleging bevestigt. Zilveren Kruis zet nu de volgende stappen in het contracteerproces, daarom informeren wij onze leden met dit bericht over de stand van zaken medio mei. De HKA heeft in dit proces een adviserende rol waarin wij kwaliteit van zorg centraal stellen. De uiteindelijke contractering ligt volledig bij Zìlveren Kruis.

Wijk versus stedelijk
De HKA heeft aan Zìlveren Kruis aangeven dat naar onze mening een succesformule van onderaf moet worden opgebouwd vanuit bestaande samenwerking. Daar hebben wij onze inventarisatie samenwerking huisarts-wijkverpleging voor beschikbaar gesteld. De HKA heeft ingezet op het behoud van samenwerkingsrelaties tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen op wijkniveau. Dat zou betekenen dat per wijk twee tot vier aanbieders van wijkverpleging en een aantal doelgroepgerichte aanbieders van wijkverpleging actief zijn, mits zij bepaalde kwaliteit kunnen bieden.

Zilveren Kruis kiest voor een stedelijke aanvliegroute waarbij de inzet is om de voorkeur van de huisartsen te herleiden naar objectiveerbare criteria. Hiertoe zijn kwaliteitscriteria genomen als één van de grondslagen om partijen te contracteren en bestaande goedwerkende structuren in stand te houden. 

Resultaat?
Hoe de inkoopcriteria van Zilveren Kruis in de praktijk uitpakken, weten wij nog niet. Daarvoor is het nog te vroeg in het proces. Immers, ook Zilveren Kruis is nog niet klaar met het opstellen van al haar voorwaarden. De inschatting op dit moment is dat het merendeel van de partijen waarmee huisartsen goede samenwerkingsverbanden hebben, voor contractering in aanmerking zullen komen. De HKA zal Zilveren Kruis blijven adviseren over hoe naar onze mening een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg kan worden bereikt.