Staan uw contactgegevens goed in Zorgdomein?

 
De HKA is actief met het opstellen van samenwerkings- en terugverwijsafspraken tussen huisartsen en specialisten. Goede samenwerking begint met goede bereikbaarheid. Wij spreken ziekenhuizen hier op aan namens de huisartsen. Omgekeerd krijgen wij regelmatig van specialisten als feedback dat zij huisartsen niet altijd even goed weten te bereiken. Zorgdomein is inmiddels breed ingebed in Amsterdam. Wij vragen u daarom te controleren of uw (collegiale) nummer en uw e-mail adres juist zijn ingevoerd in Zorgdomein. Alvast dank!