SSFH; vergoeding stageplaatsen aanvragen vóór 1 oktober

 
SSFH; vergoeding stageplaatsen aanvragen vóór 1 oktober
De stagebieder kan ook in aanmerking komen voor een vergoeding uit het Stagefonds Zorg. Belangrijk is dat u de aanvraag tijdig doet, anders vervallen de rechten op vergoeding! Aanvragen over het schooljaar 2014-2015 moeten zijn ingediend bij de SSFH vóór 1 oktober 2015.

Het Sociaal Fonds Huisartsenzorg zorgt met bijdragen van huisartsenpraktijken en subsidies van ministeries voor onder andere bevordering van het bieden van stageplaatsen voor assistenten en POH’s. Daarvoor biedt het fonds een tegemoetkoming aan voor de stagebieder in de kosten van de praktijkbegeleiding. Meer informatie is te vinden op de website: www.ssfh.nl

Na een moeizame opstart ontplooit het fonds nu meer activiteiten ter bevordering van een goede arbeidsmarkt voor personeel van huisartsenpraktijken, nu en in de toekomst. Dus niet alleen voor doktersassistenten, ook voor POH en POH GGZ. Arbeidsmarkt cijfers geven aan dat de krapte zeker bij de laatste 2 categorieën snel toeneemt.

Wat nog achterblijft, is het uitbetalen van gereserveerd geld voor stagevergoedingen aan stagiaires en praktijken die stage bieden. Vorig jaar is maar de helft geclaimd van het beschikbare budget. Aangegeven is, dat men bezig is de procedures te vereenvoudigen. Ook wordt bezien of na 2016 de afdracht kan verminderen.