Soepelere opstelling Achmea t.a.v. aansluiting LSP

 
In bestuurlijk overleg tussen Achmea en de Kring heeft de Kring aandacht gevraagd voor de onduidelijke situatie rondom het LSP en artikel 2, lid 3 in het Achmea-huisartsencontract 2012 over het LSP. De Kring heeft aangegeven dat, alhoewel NICTIZ recent heeft besloten tot een doorstart van het LSP, niet duidelijk is hoe deze doorstart ingevuld gaat worden. Omdat dit niet duidelijk is, kunt u als huisarts de gevolgen niet overzien.

Wij hebben aangegeven dat dit voor sommige huisartsen een (van de) reden(en) is het huisartsencontract niet te tekenen. Achmea heeft de tekst heroverwogen en de Kring bericht het betreffende artikel in het huisartsencontract te laten staan nu er sprake is van een doorstart van het LSP. Gezien de huidige onduidelijke situatie ziet Achmea 2012 als overgangsjaar. Om die reden zal Achmea in 2012 zich coulant opstellen bij de naleving van dit artikel.

In artikel 2, lid 3 van het Achmea-huisartsencontract staat: De huisarts werkt volgens de beroepsgroep gedragen standaarden (beschikbaar via websites van NHG, KNMP en Nictiz). De huisarts is door middel van een abonnement rechtstreeks, danwel via één of meer regionale communicatiediensten die conform de landelijk (in Nictiz verband) vastgestelde standaarden en normen opereren, aangesloten op de landelijke communicatiedienst en wisselt op gestandaardiseerde en beveiligde wijze gegevens uit.