Sociale kaart Stoppen met Roken ondersteuning

 
Informatie over 'Stoppen met Roken-ondersteuning' op de website van KetenzorgAmsterdam beschikbaar.

Op de website www.ketenzorgamsterdam.nl is een nieuwe button voor ‘Stoppen met Roken-ondersteuning’ toegevoegd. Hierin vindt u informatie over het aanbod van Stoppen met Roken bij u in de buurt. Daarnaast is ook informatie opgenomen over de vergoedingssystematiek, een doelgroep beschrijving en praktische informatie over SMR-ondersteuning. We hopen dat de sociale kaart professionals beter in staat zal stellen om patiënten goed te informeren over het SMR-aanbod en dat het een hulpmiddel is bij het verwijzen naar SMR-ondersteuning.

Uit recent onderzoek van AMC, GGD en 1ste Lijn Amsterdam bleek dat het aanbod van SMR-ondersteuning niet goed bekend is onder eerstelijns professionals en dat er naast informatie over het aanbod zelf ook behoefte is aan informatie over financiering, verwijsmogelijkheden en kwaliteit van het aanbod. 
De sociale kaart is ontwikkeld door GGD Amsterdam, HKA en 1ste Lijn Amsterdam. Vragen of opmerkingen? Mail: joste@ggd.amsterdam.nl