Sluitingsdatum portaal Zilveren Kruis verlengd t/m 31 december a.s.

 
Het portaal voor het tekenen van overeenkomsten blijft open t/m 31 december a.s. i.p.v. de eerder door Zilveren Kruis gecommuniceerde 6 december.

Wij hebben dit mondeling doorgekregen van ZK en willen u daarvan op de hoogte stellen.


Met vriendelijke groet, mede namens de 7 Kringvoorzitters en het LHV Bestuur