Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers vandaag verder

 
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers vandaag verder
Slachtofferhulp Nederland helpt kosteloos na een misdrijf, vermissing, verkeersongeluk of calamiteit. De slachtoffers worden over de belangrijke rol van de eigen huisarts geïnformeerd en vaak aangeraden om contact met u op te nemen. Mocht u te maken krijgen met een patiënt die onze dienstverlening niet kent maar onze (aanvullende) hulp goed kan gebruiken dan kunt u uw patiënt verwijzen naar onze website www.slachtofferhulp.nl en het telefoonnummer 0900-0101.

Slachtoffers kunnen bij ons terecht voor..

Emotionele steun
Mensen die iets ingrijpends meemaken, kunnen daarna last hebben van emotionele en lichamelijke reacties. Slachtofferhulp Nederland biedt slachtoffers emotionele steun. Wij bieden een luisterend oor en geven tips voor het omgaan met de stress. Wij houden in de gaten of de klachten minder worden en attenderen op het risico van langdurige psychische klachten. Slachtoffers worden gewezen op de belangrijke rol van de eigen huisarts. Wij verwijzen ook door naar andere gespecialiseerde instanties.

Schade vergoed krijgen
Slachtofferhulp Nederland kent de verschillende mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers bij het in kaart brengen van hun schade en ondersteunt bij het invullen van formulieren, bijvoorbeeld bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Ondersteunen in het strafproces
Aangifte doen, contact met de dader, de strafzitting. Voor veel mensen is dit onbekend terrein. Wij informeren over het doen van een melding of aangifte bij de politie, helpen slachtoffers bij het gebruik maken van hun rechten en geven inzicht in het strafproces. Zo helpen bij de invulling van het schadeformulier en kunnen slachtoffers bijstaan tijdens het strafproces.

Wat kan slachtofferhulp voor u en uw patiënten betekenen?
Slachtofferhulp Nederland informeert de slachtoffers vaak over de belangrijke rol van de eigen huisarts en raadt hen aan om contact met u op te nemen. Niet iedereen die slachtoffer is van een misdrijf, verkeersongeval, vermissing of calamiteit komt bij Slachtofferhulp Nederland terecht. Bijvoorbeeld omdat men uit schaamte, schuld of taboe geen aangifte heeft gedaan.

Mocht u te maken krijgen met een patiënt die onze dienstverlening niet kent maar onze (aanvullende) hulp goed kan gebruiken dan kunt u uw patiënt verwijzen naar onze website www.slachtofferhulp.nl en het telefoonnummer 0900—0101 (gebruikelijke belkosten). Om patiënten te informeren kunt u gebruik maken van deze informatie voor uw wachtkamerscherm (zie ook bijlage). 

Reken op de beste hulp
Slachtoffers kunnen bouwen en vertrouwen op de doe- en denkkracht van 1700 medewerkers en vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland. Ook als zij gewoon met vragen zitten. Of als zij zich geen slachtoffer voelen, maar dat volgens de wet wel zijn.

Samenwerking
Voor Slachtofferhulp Nederland is samenwerken en kennisdelen essentieel. Dat doen we met ketenpartners in de strafrechtketen en onze netwerkpartners. Partners zoals de Politie, het Openbaar Ministerie, GGD, Veiligheidsregio’s, gemeentelijke Sociale Wijkteams en de Centra Seksueel Geweld (CSG’s).