Samenvatting Zorgstandaard Astma

 
De COPD-werkgroep van de huisartsenkring Amsterdam heeft voor u een samenvatting van de Zorgstandaard astma voor volwassenen gemaakt. Het doel van deze samenvatting is om de belangrijkste punten overzichtelijk op een rijtje te zetten.

Aan het eind van de samenvatting hebben we aandachtspunten en adviezen geformuleerd. Natuurlijk zijn deze gekleurd en daarmee hopelijk relevant voor u als huisarts in Amsterdam. De samenvatting is niet compleet, maar hopelijk wel functioneel voor huisarts en POH, zorggroep of regionaal overleg. U vindt de samenvatting op de website van KetenZorgAmsterdam.

De Zorgstandaard Astma is ontwikkeld door de Long Alliantie Nederland (LAN) en heeft als doel vanuit het perspectief van de patiënt de kwaliteit van de zorg voor mensen met astma (verder) te verbeteren. De zorgstandaard legt anders dan de NHG standaard veel nadruk op de organisatie van het zorgproces. Er worden handvatten gegeven voor de organisatie op praktijkniveau alsook op regionaal niveau. Dit kan gebruikt worden voor de eigen praktijk, maar ook om afspraken binnen de eerste, of met de tweede lijn te maken. Een ander verschil met de NHG-standaard is de nadruk die wordt gelegd op de patiënt- participatie zoals dat de laatste jaren steeds meer gebruikelijk is. Verder moet worden opgemerkt dat dit astma-zorg voor volwassenen betreft. Er is ook een zorgstandaard voor kinderen, deze komt grotendeels overeen met deze standaard, maar wordt hier verder niet besproken. Overigens komt er begin volgend jaar een nieuwe NHG standaard astma voor kinderen uit.