Samen voor verantwoorde zorg. Ook tijdens de ANW!

 
Samen voor verantwoorde zorg. Ook tijdens de ANW!
Vorige week kondigde Huisartsenposten Amsterdam aan de nachtpost West te sluiten als scenario om deze zomer goede zorg in Amsterdam te kunnen blijven leveren. Dit kwam voor veel huisartsen als een verrassing. Het bestuur van de huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKA) is van mening dat op dit moment het inzetten van dit noodscenario helaas nodig is en steunt huisartsenposten daarin. Tegelijkertijd vinden het HKA-bestuur en de Wagro (onze afdeling voor waarnemend huisartsen) dat dit soort scenario’s voorkomen moet worden. Na de zomer zullen we met de huisartsenposten inzetten op structurele veranderingen om de patiëntenzorg op de posten weer spoedzorg te laten zijn, behapbaar te maken en het werkplezier van personeel weer terug te krijgen.

Historie en ontwikkelingen

Amsterdam ontkomt niet aan ontwikkelingen in de eerstelijn en de maatschappij: praktijken die langer open zijn en substitutie van de 2e lijn maken dat de werkdruk hoger is geworden en dat er ook overdag veel meer waarneemwerk is. Dit bovenop het feit dat de patiënt de posten niet alleen voor spoedvragen gebruikt, maakt dat de zorgvraag tijdens de avond- nacht- en weekenduren gigantisch is. Een krakende keten, inclusief die voor ouderen, onderbezetting GGZ en drukte op de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen, maken de situatie nog zwaarder.  

Doel en actie

Voorop staat dat we met elkaar de huisartsenzorg in Amsterdam goed en verantwoord moeten vormgeven, ook tijdens de avond- nacht- en weekenduren. Wel maakt de huidige situatie zonneklaar dat er na de zomer snel moet worden doorgepakt: er moeten structurele veranderingen komen.

Bij de huisartsenposten is vorige maand een commissie ingesteld die een toekomstscenario gaat formuleren. Dit zal op de vergadering in november worden gepresenteerd. Het manifest uit West Friesland en de knelpunten en verbetervoorstellen geformuleerd door de Wagro Amsterdam worden ter harte genomen door de commissie. Evenals de lessen en ervaringen van de komende weken en innovatieve opties als zelftriage middels de app "Moet ik naar de dokter".

De huisartsen die de komende weken diensten doen hebben ook zorgen over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de dag-praktijken. Onze wens is om met elkaar ook buiten kantoortijden de huisartsenzorg te borgen.

Wat vragen wij van u?

Wij vragen aan de dag-praktijen, dag-waarnemers en praktijkhouders om in de komende weken begrip te tonen voor zorg die wordt “doorgeschoven” naar de dag. En om bij voorkeur de palliatieve zorg zelf in te vullen of tenminste voor een goede overdracht/ inzage in het patiëntendossier te zorgen.

Verder het verzoek om de informatie betreffende sluiting van de nachtpost in West bekend te maken aan uw patiëntenpopulatie. Ook helpt het wellicht om mensen erop te wijzen dat de huisartsenpost beschikbaar is voor zaken die niet kunnen wachten tot de reguliere dag-praktijk weer open is en ze te attenderen op de app “Moet ik naar de dokter”.

Alhoewel het noodscenario verre van ideaal is, doen wij een oproep aan iedereen om begrip en flexibiliteit te tonen en mee te werken aan zo veilig en verantwoorde avond- nacht- en weekendzorg als mogelijk ook in deze hete zomer. Tot slot, wij hopen dat zoveel mogelijk mensen zich aan zullen sluiten bij de verschillende discussie momenten na de zomer over structurele veranderingen van de spoedzorg buiten kantoortijden in Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

namens Jacqueline Langeslag (HKA) en Anne-Geerte Beetsma (Wagro Amsterdam)