Routekaart meisjesbesnijdenis aangeboden door Veilig Thuis en GGD Amsterdam

 
Routekaart meisjesbesnijdenis aangeboden door Veilig Thuis en GGD Amsterdam
Binnenkort zult u in uw praktijk de ‘Routekaart meisjesbesnijdenis voor huisartsen’ ontvangen. Gecombineerd met de introductie van de routekaart willen GGD Amsterdam en Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland een onderzoek uitvoeren naar uw kennis over meisjesbesnijdenis en eventueel behoefte aan scholing.

Routekaart meisjesbesnijdenis voor huisartsen

  • Hoeveel besneden vrouwen heeft u in de praktijk?
  • Weet u wat de signalen zijn bij meisjesbesnijdenis?
  • Weet u hoeveel meisjes risico lopen om besneden te worden?
  • Weet u wanneer meisjes risico lopen om besneden te worden?
  • Bent u op de hoogte van het nazorgspreekuur Vrouwelijke Genitale Verminking?

Binnenkort zult u in uw praktijk de ‘Routekaart meisjesbesnijdenis voor huisartsen’ ontvangen. Deze is ontwikkeld door Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, GGD Amsterdam en Pharos. Het doel van de routekaart is het voor de huisarts inzichtelijk maken hoe besneden vrouwen te signaleren, te behandelen en te verwijzen. Op de routekaart staat namelijk relevante informatie over meisjesbesnijdenis, zoals signalering, risicofactoren, communicatie en verwijzingsmogelijkheden.

Evaluatieonderzoek
Gecombineerd met de introductie van de routekaart willen GGD Amsterdam en Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland een onderzoek uitvoeren. Met dit onderzoek zal worden onderzocht wat huisartsen op dit moment weten over meisjesbesnijdenis, of er behoefte is aan scholing, en wat de ervaringen met de routekaart zijn.  

Naar de vragenlijst: VGV Routekaart vragenlijst

Het invullen neemt niet meer dan 10 minuten in beslag!  

Wat houdt deelname aan dit onderzoek in?
Deelname aan het onderzoek houdt in dat u twee keer een online vragenlijst invult, een met vragen over VGV (vragenlijst 1) en een met vragen over uw tevredenheid met de routekaart (vragenlijst 2). U ontvangt binnenkort via de mail een link voor deelname aan het onderzoek.

Wij hopen dat u wilt deelnemen. Wij hechten veel belang aan uw inbreng!

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Vina Slev via vslev@ggd.amsterdam.nl.

Met vriendelijke groet, mede namens het projectteam Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en GGD Amsterdam, 

Vina Slev
onderzoeker
Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie
Team Volwassenen & Ouderen

GGD Amsterdam