Procedure voor het plaatsen van infuusnaalden bij euthanasie

Ambulance Amsterdam
 
Procedure voor het plaatsen van infuusnaalden bij euthanasie
Sinds lange tijd wordt door Ambulance Amsterdam het plaatsen van een infuusnaald voor euthanasie gedaan onder het mom van goede collegialiteit naar de huisartsen. Veel huisartsen in Amsterdam maken gebruik van deze service. Ook als het om geplande zorg gaat. Het aantal aanvragen heeft inmiddels een dusdanige omvang gekregen dat dit gevolgen heeft voor de paraatheid van de ambulances. Wij vragen u daarom om alleen een beroep te doen op Ambulance Amsterdam als het plaatsen van de infuusnaald niet gedaan kan worden door uzelf of de gespecialiseerde wijkverpleging.

Zelf plaatsen
Als huisarts bent u volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) bevoegd om een infuusnaald zelfstandig in te brengen. Maar deze bevoegdheid geldt alleen als de arts eveneens bekwaam is. De bekwaamheid zal iedere huisarts voor zichzelf moeten bepalen, dat is onderdeel van het professioneel handelen. Voelt u zich niet bekwaam, overleg dan met de wijkverpleegkundige over de mogelijkheden van het inbrengen van een infuusnaald.

Infuusnaald laten plaatsen door gespecialiseerde wijkverpleging
U kunt een beroep doen op de wijkverpleging voor het inbrengen van een infuusnaald ten behoeve van euthanasie. Alle door Zilveren Kruis gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging kunnen deze zorg bieden.* Overleg– indien mogelijk ruim van tevoren – met de betrokken wijkverpleegkundige over de mogelijkheden. Als er onverhoopt geen wijkverpleging is ingezet, dan kunt u uw vaste wijkverpleegkundige aanspreken of wijkverpleging zoeken via de sociale kaart van het Netwerk Palliatieve zorg Amsterdam/Diemen. 

Infuusnaald laten plaatsen door Ambulance Amsterdam
Ambulance Amsterdam brengt alleen een infuusnaald voor euthanasie in als dit niet gedaan kan worden door de wijkverpleging. U neemt hiervoor contact op met de centralist van de Meldkamer.

  • De reden voor aanvraag bij Ambulance Amsterdam geeft u door aan de centralist, bij voorbeeld: ‘plaatsen naald niet gelukt door specialistische thuiszorg’ of ‘een te korte tijdspanne i.v.m. adhoc situatie’.
  • De aanvraag voor het plaatsen van een infuusnaald mag worden gedaan vanaf 6 uur voor het moment van euthanasie. Aanvragen die eerder gedaan worden door de huisarts worden niet gehonoreerd.

Infuusnaald laten plaatsen door anesthesist
Mochten bovenstaande opties niet mogelijk zijn, dan kunt u als laatste mogelijkheid een beroep doen op de anesthesist in het ziekenhuis.

* Neem contact op met gecontracteerde wijkverpleging: