PrEP regeling GGD Flevoland opnieuw vol

 
Sinds oktober 2019 levert GGD Flevoland in het kader van een subsidieregeling PrEP-zorg aan cliënten welke voldoen aan de criteria hiervoor. In september 2021 stuurden we u een bericht over de uitbreiding van de PrEP regeling. Door uitbreiding van de financiering kon GGD Flevoland meer cliënten PrEP medicatie met een kleine eigen bijdrage en bijbehorende zorg bieden. Ondanks de uitbreiding van de regeling is dit maximum helaas opnieuw bereikt. Er vinden nog wel intakes plaats op basis van uitval in de regeling. De GGD heeft daarnaast een wachtlijst voor wanneer er iemand stopt in de PrEP regeling.

Sinds oktober 2019 levert GGD Flevoland in het kader van een subsidieregeling PrEP-zorg aan cliënten welke voldoen aan de criteria hiervoor. In september stuurden we u een bericht over de uitbreiding van de PrEP regeling. Door uitbreiding van de financiering kon GGD Flevoland meer cliënten PrEP medicatie met een kleine eigen bijdrage en bijbehorende zorg bieden. PrEP is een Pre-Expositie Profylaxe in de vorm van tabletten emtricitabine/tenofovirdisoproxil die geslikt kunnen worden om een hiv-infectie te voorkomen. De voornaamste doelgroep voor PrEP in Nederland zijn mannen die seks hebben met mannen. Het middel wordt op dit moment voor deze indicatie echter niet vergoed door de verzekeraar.

Volgens de landelijke PrEP-regeling heeft GGD Flevoland plek voor een maximaal aantal cliënten die met PrEP kunnen starten van augustus 2019 t/m augustus 2024. Ondanks de uitbreiding van de regeling is dit maximum helaas opnieuw bereikt. Er vinden nog wel intakes plaats op basis van uitval in de regeling. De GGD heeft daarnaast een wachtlijst voor wanneer er iemand stopt in de PrEP regeling. Deze wachtlijst neemt echter de laatste tijd flink toe. Bij een nieuwe aanmelding kan er lange wachttijd zijn tot iemand daadwerkelijk in aanmerking komt. Daarom adviseren wij cliënte(e) in voorkomende situaties om met de eigen huisarts te overleggen of deze PrEP wil voorschrijven en de bijbehorende zorg wil bieden

Eerder vormden de kosten van de PrEP medicatie een drempel was voor mensen om dit middels een regulier recept te willen gebruiken. De kosten hiervan zijn echter tegenwoordig veel lager na aflopen van het patent. Preferentiebeleid van de zorgverzekeraar speelt ook geen rol aangezien dit niet via de zorgverzekering loopt. We weten dat er bij een deel van de huisartsen terughoudendheid is om deze zorg te bieden om diverse redenen. Toch willen wij u via deze weg vragen om in het belang van uw patiënt dit te overwegen of af te stemmen met een collega wanneer u dit verzoek krijgt.

Voor meer informatie over PrEP verwijzen we u naar de landelijke multidisciplinaire richtlijn PrEP. De richtlijn biedt onder andere een samenvattingskaart van controles. Sinds de meest recente update van juli 2022 is periodieke nierfunctiecontrole alleen nog op indicatie en minder frequent nodig. Ook biedt de richtlijn om in samenspraak met de cliënt het interval tussen de controles te verlengen.

Eventueel kunnen de soa-controles in samenspraak met het Centrum Seksuele Gezondheid van GGD Flevoland worden uitgevoerd. Wanneer de cliënt dit vraagt, sturen wij ook bij geen aangetoonde soa een brief met de uitslagen naar de huisarts.

Het is geenszins de bedoeling dit bericht te sturen als vorm van een zorgvraag over de schutting te gooien. Het zou voor de GGD ook wenselijk zijn om meer mensen te kunnen voorzien van PrEP zorg, maar helaas voorziet de subsidie niet in de volledige vraag hiernaar. Indien gewenst, zijn wij laagdrempelig beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over PrEP zorg. Het Centrum Seksueel Gezondheid is bereikbaar voor consultatie per mail csg@ggdflevoland.nl (over het algemeen binnen 1 werkdag antwoord) of telefonisch via 088 0029911 (collegalijn GGD Flevoland).

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Team Seksuele Gezondheid