Positionering kring in nieuwe huisartsenorganisaties Amsterdam èn Almere

Het bestuur van de huisartsenkring Amsterdam/Almere nodigt u uit voor een Algemene ledenvergadering op maandag 2 september aanstaande om 19.30 uur op de Hoogte Kadijk 143C.
 
Graag bespreken wij met u onze ideeën over de positie en meerwaarde van de kring in èn naast de nieuwe organisaties voor huisartsenzorg. In deze vergadering bepalen we onze inhoudelijke lijnen voor de komende jaren. Tevens bespreken we de daarbij passende contributie. Kortom: een belangrijke vergadering voor onze vereniging. Meldt u dus snel aan!

 

ALV 2 september:

AANMELDEN

Welke ontwikkelingen spelen?

Overal in het land worden nieuwe samenwerkingen gevormd tussen zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenposten en LHV-kringen in het kader van aanspreekbaarheid, minder versnippering en vorm geven aan Organisatie & Infrastructuur (O&I). In ons kringgebied is Almere bezig met het opzetten van een O&I-organisatie voor alle huisartsen in Almere. De Amsterdamse zorggroepen, gezondheidscentra, Elaa, HpA en HKA hebben zich aaneengesloten in netwerkorganisatie de ‘Alliantie’. Voorop staat dat de kring de belangenbehartiger voor alle huisartsen in het kringgebied blijft. Denk met ons mee over hoe we daar goed invulling aan kunnen geven in deze nieuwe samenwerkingsverbanden.  

Bespreekpunten

  1. Positie HKA in Amsterdamse Alliantie
  2. Positie HKA in Almere
  3. Nieuwe contributiesystematiek & hoogte
  4. Bestuurlijke zaken
    • Aftreden / benoemingen
    • Continuïteit van bestuur 
  5. Jaarstukken 2018

Vergaderstukken