Pilot Transmuraal Incident Melden start binnenkort in Amsterdam

 
Pilot Transmuraal Incident Melden start binnenkort in Amsterdam
Dit jaar doen OLVG en BovenIJ mee aan de pilot Transmuraal Incident Melden in Amsterdam. In deze pilot wordt een werkwijze getest waarmee gestructureerd inzicht gekregen wordt in wat er misgaat tussen eerste en tweede lijn, met als doel de zorg- en patiëntoverdracht te verbeteren. Het HKA-bestuur heeft in 2018 de behoefte aan gestructureerd transmuraal incident melden neergelegd bij het Transmuraal Platform Amsterdam. Wij zijn blij dat het Transmuraal Platform dit nu oppakt met OLVG en BovenIJ.

Hoe werkt het Transmuraal incident melden?
Het OLVG en het BovenIJ ziekenhuis nemen samen met de huisartsen en apothekers in deze regio's deel aan de pilot. Opzet is om met minimale bureaucratie met behulp van een eenvoudig aanmeldformulier aan te sluiten bij bestaande procedures. Dit formulier kan iedereen een transmuraal incident melden en het is eenvoudig te vinden in de app van Transmuraal Platform Amsterdam. Invullen kan snel en wordt vervolgens beveiligd verzonden naar de coördinatoren. Deze sturen het door naar betrokken zorgverleners en monitoren het verloop en koppelen de reactie ook terug naar de melder.

Accountmanager eerste lijn Marieke Poel zal als coördinator namens OLVG binnen deze pilot fungeren. Marieke heeft alle vertrouwen in de deelnemers: ‘Ik ga ervan uit dat iedereen het tot zijn professionele verantwoordelijkheid rekent dat ze met een melding doen wat nodig is. Door te weten wat en waar het mis gaat, kunnen we samen de patiëntoverdracht veiliger maken.’

Binnenkort wordt u nader geïnformeerd over de pilot en de startdatum.