Pilot PrEP Amsterdamse huisartsen

 
Pilot PrEP Amsterdamse huisartsen
Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) is een succesvolle manier om het aantal nieuwe hiv-infecties terug te dringen, bij correct gebruik geeft het 88-97% bescherming tegen hiv-infectie. In Nederland werd Emtricitabine/tenofovir in 2016 als PrEP geregistreerd. In dat jaar verscheen ook een richtlijn voor het voorschrijven van PrEP. Voor huisartsen in Amsterdam is nu in een nieuw PILOT project per 2019 een vergoeding geregeld voor de extra tijdsinvestering die begeleiding bij PrEP vraagt. Neem contact op met Mischa van der Graaff van Elaa voor informatie of als u zich wilt aanmelden voor de pilot.

In de richtlijn wordt beschreven wie in aanmerking komt voor PrEP en hoe gebruikers gecontroleerd dienen te worden. Klik hier voor de richtlijn.

In aanmerking voor PrEP komen mannen die seks hebben met mannen (MSM) en transgenders die onbeschermd receptief anale seks hebben met mannen met hiv en een detecteerbare viral load of met een onbekende hiv-status en MSM en transgenders die een rectale seksueel overdraagbare aandoening of syfilis hebben gehad of die onlangs Post-Expositie Profylaxe voorgeschreven kregen. Om PrEP juist voor te schrijven moet voor en tijdens het gebruik hiv- en hepatitis-testen en nierfunctie-controles worden gedaan, verder moeten gebruikers begeleid worden met gesprekken over veilig vrijen en seksueel risicogedrag en over bijkomende onderwerpen zoals alcohol- en druggebruik. In Amsterdam zijn er naar schatting zo’n 5000 MSM en transgenders die in aanmerking komen voor PrEP. 

Pilot PrEP Amsterdamse huisartsen en vergoedingsregeling
De verstrekking van de hiv-preventiepil - oftewel hiv Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) - verloopt in de praktijk traag, ondanks het positieve advies van de Gezondheidsraad in maart 2018 en het besluit van de minister tot uitvoering van dit advies. In Amsterdam begeleiden zowel huisartsen als GGD-artsen de verstrekking aan doelgroepen. Consulten kosten meer tijd dan reguliere consulten. Huisartsen die PrEP al voorschrijven beamen dit, goede PrEP zorg is zinvol maar ook tijdrovend. 

De Huisartsenkring Amsterdam/Almere en de NHG Expertgroep Seksuele gezondheid(SeksHAG) hebben PrEP aangemerkt als aanvullend aanbod. Voor huisartsen is nu in een nieuw PILOT project per 2019 een vergoeding geregeld voor de extra tijdsinvestering die begeleiding bij PrEP vraagt. Om voor deze financiële tegemoetkoming (meekijkconsulttarief max € 80 per per kwartaal, registratie onder ICPC B44) in aanmerking te komen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing: 

  • Volgen van de verplichte aangeboden scholing van Elaa over PrEP. Op 19 september 2019 wordt nog een nascholing georganiseerd om te participeren in de pilot.
  • Meehelpen aan monitoring, d.m.v. jaarlijks aanleveren basisgegevens over de PrEP verstrekking.

Het volgen van het protocol:

  • Bij aanvang van behandeling keer een lang consult: eerste consult uitleg, tweede consult navraag welke informatie nog niet duidelijk is, dan start.
  • Ieder kwartaal een controle afspraak. Voorafgaand bloed- en urineonderzoek.
  • Verwerken van de gegevens in het monitoringssysteem.
  • Inleveren van alle data 1 jaar na start aan Elaa (geanonimiseerd).

Aanmelden voor de pilot (na het volgen van de verplichte scholing) bij Mischa van der Graaff onder vermelding van:

  • Naam, Functie, Praktijk, AGB praktijk, BIGnummer
  • Datum gevolgde scholing

Na ontvangst van uw mail worden uw gegevens doorgezet naar de zorgverzekeraar voor het inregelen van de financiering. Daarnaast ontvang u een mail met inlogcode voor de verwerking van de data. 
Elaa is projectleider van dit project. Het projectteam bestaat uit: 

Drs. Stella Zonneveld, huisarts, voorzitter Huisartsenkring Amsterdam/Almere
Prof. Dr. Jan van Bergen, huisarts, NHG Expertgroep seksuele gezondheid, programmaleider Soa Aids Nederland, bijzonder hoogleraar AMC Huisartsgeneeskunde
Drs. Rob Hermanussen, huisarts, NHG expertgroep seksuele gezondheid
Drs. Adrie Heijnen, huisarts, NHG expertgroep seksuele gezondheid