Persoonsgegevens? Daar ga ik integer en zorgvuldig mee om!

Bewustwordingscampagne - 2 tot 13 oktober 2017
 
Persoonsgegevens? Daar ga ik integer en zorgvuldig mee om!
Van 2 tot 13 oktober 2017 besteden we aandacht aan privacy en informatieveiligheid. De campagne is bedoeld om privacy en informatieveiligheid onder de aandacht te brengen bij zorg- en welzijnsprofessionals en patiënten. Door hier gezamenlijk twee weken lang bij stil te staan, zorgen we ervoor dat we extra aandacht besteden aan het integer en zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens. Situaties waarin de privacy geschaad wordt, worden immers voorkomen door bewust te handelen. De bewustwordingscampagne loopt gelijktijdig met de landelijke campagne Alert Online en de ZEKER campagne over informatiebeveiliging van de NVZ.

Hoe integer en zorgvuldig gaat u om met (persoons)gegevens?
Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om integer en zorgvuldig om te gaan met (persoons) gegevens: patiënten en zorg- en welzijnsprofessionals hebben hierin beide een aandeel. Zodoende willen we u vragen om aankomende weken elke dag stil te staan bij de vraag: Hoe integer en zorgvuldig ga ik om met (persoons)gegevens?  

Wilt u meedoen aan de campagne?
Help elkaar om integer en zorgvuldig om te gaan met (persoons)gegevens. Speciaal voor de Amsterdamse zorgverleners hebben wij campagne materiaal ontwikkeld dat u in uw praktijk kunt gebruiken. Denk daarbij aan folders (5x), posters, een up to date samenvatting van de nieuwe wet en regelgeving en wachtkamerscherm vermeldingen. Het materiaal is zo gemaakt dat u dit allemaal zelf kunt printen. Geen ingewikkelde aanvraagprocedures dus! Het is gratis te downloaden van deze website: https://www.sigra.nl/bewustwording-privacy-informatieveiligheid 

Meer informatie
Voor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met Félice de Charro van SIGRA. f.d.charro@sigra.nl  Mocht u inhoudelijke vragen hebben, zoek dan contact met de persoon die in uw organisatie het thema privacy of informatieveiligheid onder zich heeft.

Wij hopen dat u zich aankomende weken bewust bent bij het omgaan met (persoons)gegevens.