Peiling: Kunt u uw patiënten nog kwijt op de SEH van uw eerste keuze?

 
Vorige week hebben afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen en ambulancekamers in Noord-Holland en Flevoland een brandbrief aan minister Schippers gestuurd. Ze zijn zeer bezorgd over de patiëntenstops die vrijwel dagelijks voor langere of kortere tijd worden ingesteld in de ziekenhuizen in de regio. De HKA wil graag weten hoeveel moeite u moet doen om een patiënt met spoed opgenomen te krijgen op een SEH en vraagt u daarom te reageren op onze poll op Haweb.

Brandbrief
Als oorzaak wordt in de brandbrief het kabinetsbeleid van langer thuis wonen aangewezen, waardoor problemen pas laat of bij escalatie in beeld komen. De mensen op de SEH’s komen vaak met zwaardere problematiek binnen. Maar ook de weg terug naar huis stokt, waardoor verkeerde bed problematiek aan de orde is.

Versterken zorg kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk
Via de werkgroep Ouderen en de regiotafel zet de HKA in op het versterken van de zorg voor kwetsbare ouderen in de wijk. Er zijn verschillende modellen denkbaar in de samenwerking tussen huisartsenpraktijk, wijkverpleging en wijkteam betreffende het leveren van voldoende en adequate zorg voor ouderen, maar niet alle modellen zijn voor elke wijk even geschikt. Daarom willen wij een pilot starten waar in minimaal twee regio’s in Amsterdam met verschillende samenwerkingsmodellen wordt geëxperimenteerd.

Doorstroming bespoedigen
De HKA heeft al sinds bekend was dat mensen langer thuis moeten blijven bij Zilveren Kruis en de gemeente gevraagd om ruimhartige en voldoende tijdelijke opnamemogelijkheden in de buurten. Daarnaast hebben wij consequent de problemen die bij ons zijn gemeld rond de spoedbeddenregeling en de doorstroming aangekaart bij SIGRA. Met deze signalen zijn wij mede-initiatior van het project ‘Doorstroming’ van SIGRA. Inmiddels zijn hier voorzichtig de eerste resultaten geboekt. Aanvullende informatie vindt u in het dossier op onze site

Peiling
Op 10 juni vergadert het Regionaal Overleg Acute Zorg Amsterdam. Daar staat ook de brandbrief van ziekenhuizen en ambulancekamers in Noord-Holland en Flevoland op de agenda. De HKA wil graag weten hoeveel moeite u heeft om patiënten op de SEH geplaatst te krijgen. Wij vragen u daarom te reageren op onze peiling