Optimale Zorg- Dappere Dokters en de KNMG-districten presenteren de opbrengsten van de werksessies Dokteren in tijden van corona

 
U heeft eind vorig jaar of in dit voorjaar deelgenomen aan een van de werkconferenties ‘Dokteren in tijden van corona’. Meer dan 1400 dokters uit het hele land hebben tijdens deze werkconferenties hun input gegeven op de vraag: wat nemen we als dokters mee uit deze crisis?

Deelnemende artsen waren werkzaam in ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, de sociale geneeskunde, ouderenzorg en GGZ en allen betrokken bij dagelijkse patiëntenzorg. De resultaten van al deze werksessies zijn samengevat samen met vertegenwoordigers uit de districten en vertaald naar concrete actiepunten en aanbevelingen.  

Met dank aan alle artsen die hebben deelgenomen aan de werkconferenties, presenteren Optimale Zorg- Dappere Dokters en de KNMG-districten de opbrengsten van de werksessies Dokteren in tijden van corona. Deze opbrengsten zijn, vanaf morgen - dinsdag 26 oktober - te lezen op deze knmg-site, met analyses, concrete actiepunten voor artsen en aanbevelingen aan de politiek. Deze aanbevelingen worden morgen aangeboden aan de Tweede Kamer.  

Het resultaatdocument is evenals de werksessies ingedeeld in vier categorieën: dokters nemen leiding, samenwerken in de regio, optimale zorg en communicatie en logistiek. Het geeft een weerslag van de geleerde lessen, wat wij als artsen zélf kunnen doen en wat wij hiervoor nodig hebben van de politiek.  
 
Aandacht van de politiek  
Op dinsdag 26 oktober worden de aanbevelingen aangeboden aan de leden van de Vaste Kamercommissie VWS en de urgentie toegelicht. 
 
De uitnodiging om onze aanbevelingen aan te bieden aan de Tweede Kamer valt samen met de begrotingsbehandeling VWS in de Tweede Kamer. Daarna zullen we op relevante momenten bij komende debatten, consultaties en gesprekken met VWS hier steeds naar verwijzen.  
Wij bedanken graag nogmaals de artsen die hebben deelgenomen aan Dokteren in tijden van corona voor hun bijdrage.  
 
Wij nodigen u van harte uit in gesprek te blijven en actief verder te gaan met de benoemde actiepunten in uw regio.
 
Met vriendelijke groet,
 
René Héman, arts M&G, bedrijfsarts
voorzitter