Opslag en ondersteuning achterstandsfondsen in de regio

 
De NZa heeft vorig jaar samen met een klankbordcommissie van LHV, InEen, VPH, ZN, VWS en de achterstandsfondsen gekeken naar mogelijkheden tot verbeteringen van de herijkingssystematiek en daarmee het herijken van de achterstandspostcodes.

In het nieuwsbericht van 24 januari berichtten wij u al over de aanpassingen die op 1 januari 2019 zijn doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering. Hierbij ontvangt u aanvullende informatie over wat dit voor u betekent in uw regio.

Wat betekent de herijking voor uw regio?
Het extra geld beschikbaar voor achterstandswijken gaat direct via een opslag naar de huisartsen. Daarnaast is er een fonds per regio. De grootte van het fonds wordt bepaald door het aantal achterstandspatiënten in een regio. Onze LHV regio Noordwest is opgedeeld in twee achterstandsfondsregio’s. Beide regio’s hebben een eigen fonds en fondscoördinator:  

 

Midden en Noord Holland, 80.660 inwoners in achterstandswijken
Maaike Koerhuis, E: achterstandsfonds@zonh.nl   W: www.zonh.nl/achterstandsfonds

Amsterdam en Almere, 212.080 inwoners in achterstandswijken
Chiel Peters, E: c.peters@elaa.nl W: https://www.aof-amsterdam.nl/

Neem gerust contact op met de fondscoördinator van uw regio wanneer u vragen heeft over de achterstandsfondsen, achterstandsgelden of andere zaken rondom de herijking. 

Alle achterstandspostcodes inzichtelijk
Op deze website is op een GoogleMaps kaart te zien wat de veranderingen zijn door de herijking. Te zien is welke postcodegebieden een achterstandspostcode blijven, welke het worden of welke het vanaf 1-1-2019 niet meer zijn.U kunt ook de excellijst downloaden met alle postcodes die vanaf 2019 als achterstandsgebied zijn gekend. Klik hier  

Overgangsregeling voor huisartsenpraktijken
Huisartsenpraktijken die er als gevolg van de herijking van de postcodelijst sterk op achteruitgaan, kunnen in aanmerking komen voor een overgangsregeling. Huisartsen kunnen zich melden bij de NZa, via het algemene nummer of het algemene e-mailadres (088-7708770, info@nza.nl). De praktijk moet wel kunnen aantonen dat de herijking grote impact heeft op de bedrijfsvoering en dit niet op korte termijn kan worden omgebogen. De overgangsregeling geldt voor één jaar.