Oproep voor deelname aan pilot over de zorg voor chronische psychiatrische patiënten in de eerste lijn

 
Ten gevolge van de transities worden chronisch psychiatrische patiënten door de specialistische GGZ (o.a. FACT-teams) terugverwezen naar de huisarts. Deze groep patiënten zou gestructureerde zorg vanuit de huisartsenpraktijk moeten kunnen ontvangen; zorg die gericht is op het monitoren en evt. begeleiden van díe groep chronisch psychiatrische patiënten waarbij het risico op ‘uit beeld raken’ en (hierdoor) onderhandeling, zeer reëel wordt geacht. ‘Uit beeld raken’ en onderbehandeling kunnen op hun beurt leiden tot escalatie van problemen en de kans op opnieuw/ extra opname(s) in de specialistische GGZ vergroten. De HKA werkgroep GGZ heeft een projectaanvraag bij de regiotafel gedaan om in een paar pilots in de stad vorm te geven aan deze gestructureerde zorg door de POH GGZ. Als u interesse heeft in deelname aan zo’n pilot, lees dan verder.

Wat gaan we doen in de pilots:
De huidige POH GGZ wordt geschoold om de chronisch psychiatrische patiënten:

  • te kunnen monitoren,
  • te kunnen motiveren om de benodigde begeleiding of behandelingen te (willen) ontvangen,
  • te kunnen begeleiden en/of behandelen

Daarnaast willen we met dit project de POH GGZ in staat stellen om samenwerking aan te gaan en verbindingen te leggen in de wijk. Door het opbouwen van een netwerk in de wijk kan de POH GGZ patiënten toe leiden naar WMO initiatieven zoals dagbesteding of ander nulde lijns aanbod. En door dit netwerk kan tevens geborgd worden dat escalatie bijtijds gesignaleerd en opgepakt wordt waardoor heropnames mogelijk kunnen worden voorkomen.

Voorwaarden aan huisartsenpraktijk voor deelname aan de pilot

  1. Een POH-GGZ met affiniteit en ervaring met chronische GGZ patienten
  2. Een POH-GGZ die de mogelijkheid heeft om extra tijd gemiddeld +/- 2 uur per week te besteden aan deze pilot (deze uren worden vergoed)
  3. Een huisartsenpraktijk/POH GGZ kan alleen deelnemen als er binnen de HAGRO/ stadsdeel drie andere huisartsenpraktijken deelnemen. Dit in verband met intervisiegroep.

Voor uitgebreidere projectbeschrijving zie hier
Als u mee wilt doen aan deze pilot en u voldoet aan de voorwaarden, kunt u zich opgeven bij Nienke Brinkman.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Anne-Marieke van der Veldt
020  34  45  396
06  247  11  129
a.veldt@1stelijnamsterdam.nl

Of Mirjam Kohinor
020  34  45  715
06  425  85  074
m.kohinor@1stelijnamsterdam.nl