Oproep student VU voor deelname aan onderzoek naar de transities

 
Derdejaars geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit vraagt uw medewerking aan zijn onderzoek naar de weerslag van de nieuwe zorgregelingen op de huisartspraktijk.

Beste,

Via deze route wil ik u vragen of u zou willen deelnemen aan mijn onderzoek. Ik ben derdejaars geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit en onder begeleiding van dr Frans J. Meijman  doe ik voor de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het vumc onderzoek naar de weerslag van de nieuw zorgregelingen op de huisartspraktijk.

Hierbij gaat het om de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  (AWBZ), die voor het grootse gedeelte sinds 1 januari is veranderd in de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook zijn er onderdelen van de AWBZ ondergebracht bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook houd ik mij bezig met de veranderingen binnen de Jeugdwet. Ik probeer bij deze veranderingen in kaart te brengen wat eventuele positieven en eventuele negatieven gevolgen kunnen zijn voor de huisartspraktijk.

Deelname duurt maximaal 30 minuten en houdt in dat ik langs kom voor het afnemen van een semi-gestructureerd interview.

Als u geïnteresseerd bent in deelnamen kunt u contact met mij opnemen via m.g.kruijver@student.vu.nl

Bij voorbaat dank voor u interesse.

Met vriendelijke groet,

Martin Kruijver