Oproep inbreng plannen innovatie bij Zilveren Kruis

 
Huisartsen en Zilveren Kruis zijn in Amsterdam weer met elkaar in gesprek in de 'regiotafel'. Zilveren Kruis wil graag spreken over de invulling van budget voor innovatie & OWZ en substitutie voor 2016. De HKA haalt hiervoor ideeën op bij de Amsterdamse huisartsen. Dus heeft u een goed plan voor innovatie? Laat het ons voor 1 november weten. Na een zorgvuldige selectieprocedure bespreken we de beste plannen met Zilveren Kruis.

Regiotafel
Het Roer Moet Om heeft de boel goed opgeschud en gezorgd dat we een gelijkwaardig positie kunnen innemen ten opzichte van de zorgverzekeraar. Dat betekent dat we nu moeten doorpakken om initiatief te nemen richting Zilveren Kruis (ZK), onze preferente zorgverzekeraar, over hoe wij vinden dat optimale huisartsenzorg eruit ziet in Amsterdam. Dat gaan we doen via de zogenaamde regiotafel.

We vinden dat de regiotafel een goede vertegenwoordiging moet zijn van de Amsterdamse huisartsen. Daarom zullen er naast 3 bestuursleden van de HKA vanuit iedere zorggroep 1 vertegenwoordiger deelnemen. Zorg dus dat je geïnformeerd wordt en je ideeën niet alleen bij de HKA maar ook bij je zorggroep neerlegt.

Eerder dit jaar heeft de HKA met een aantal zorgroepvertegenwoordigers en enkele andere actieve en kritische huisartsen gesproken over het conceptcontract 2016. Onze reactie hebben we op Haweb geplaatst. Zilveren Kruis heeft deze input meegenomen. Afgelopen donderdag heeft HKA gesproken met Zilveren Kruis over de verdere vorming van de regiotafel. Zilveren Kruis wil graag met een vertegenwoordiging van de huisarts spreken over de invulling van budget voor innovatie en OWZ en substitutie. Het gaat dus om de S3 gelden.

Innovatie/OWZ
Voor innovatie/OWZ is ongeveer 3,5 ton beschikbaar, een schamel bedrag dus. Het is de bedoeling dat de regiotafel een prioritering geeft van meest zinnige projecten. Dat kan een klein idee zijn met op lange termijn grote potentie, maar ook een voor Amsterdam uiterst relevante interventie die een groot deel van het 'budget' gebruikt. De voorstellen worden beoordeeld op haalbaarheid, past het bij optimale zorg en vergroot het niet de belasting van de huisarts(praktijk) op onredelijke manier. (denk aan het volle bord van de huisarts)

Substitutie
Hiernaast krijgt de regiotafel de taak een prioritering te maken van substitutieprojecten. Hiervoor is een veel groter budget beschikbaar, omdat het immers gaat om besparingen in de 2e lijn die overgeheveld worden naar het huisartsenkader. Ook hier gaat gekeken worden naar wenselijke optimale zorg: leidt het niet tot perverse prikkels, haalbaarheid en belasting, maar ook wordt er rekening gehouden met financiele impact: is dit uitrolbaar over de stad? Het is de bedoeling dat hier alle plannen worden besproken en een keus wordt gemaakt. Mogelijk ondankbaar omdat iedereen zijn/haar plan het best vindt, maar we denken dat het veel transparanter wordt waarom een bepaald plan het wel of niet haalt. 
Bovendien kan het centreren en coördineren van de plannen helpen om dingen echt van de grond te krijgen.

Toekomst
Vanuit de gedachte dat huisartsgeneeskunde integraal, continu en contextgericht is,zal  de komende 2 jaar gewerkt worden aan een omvorming van verschillende ketens in een chronische zorgmodule. Het gaat dan om zorg op maat: voor de ene diabeet controle jaarlijks, de andere 24 keer per jaar. Alle Amsterdamse huisartsen kunnen dan (een deel van) de module overnemen. Er zal een projectgroep gevormd worden waar de expertise van de zorggroepen wordt gebruikt. Daarnaast kunnen nieuwe projecten ontwikkeld gaan worden in S3.

Deel nu projectvoorstellen voor contractering 2016!
Het is al kort dag voor de contractering 2016. Vandaar dat we nu vragen om projectvoorstellen die je hebt aan te bieden voor de regiotafel. Dat kunnen plannen zijn die al op de plank liggen, maar ook plannen die makkelijk te maken zijn en snel implementeerbaar.

Wij maken dan een bundeling en gaan een digitale poll doen om te horen waar jullie prioriteiten liggen. Hierna gaat de regiotafel in conclaaf en krijgen jullie een terugkoppeling. Daarna volgt dan gesprek tussen regiotafel en Zilveren Kruis.

Je kunt je plan indienen via bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl tot 1 november.

Stella Zonneveld
Voorzitter