Opheffen Amsterdamse Huisartsen Vereniging

 
Tijdens de kringledenvergadering op 28 november zal het bestuur voorstellen om de Amsterdamse Huisartsenvereniging (AHV) op te heffen. De AHV is al jaren een slapende vereniging, zonder activiteiten of kapitaal. Deze vereniging is gekoppeld aan de HKAA, wat betekent dat HKAA leden ook lid zijn van de AHV. Omdat wij verwachten dat de HKAA per 1 januari zal fuseren met de LHV, is het een logische stap om nu ook de AHV op te heffen.

Voor vragen over het opheffen van de AHV, of voor het inzien van de AHV-statuten kunt u contact opnemen met Annemieke van Dijk, beleidsmedewerker HKAA via huisartsenkringamsterdam@lhv.nl