Ook ongedocumenteerden en daklozen verdienen een huisarts!

 
Een grote stad als Amsterdam heeft een charmante en grote diversiteit aan inwoners, waaronder een groep zonder officiële documenten en/of zonder dak. Zij zwerven door de stad of wonen in opvanglocaties. Door hun leefwijze hebben beide groepen meer dan gemiddeld gezondheidsklachten en is er vaak behoefte aan laagdrempelige huisartsenzorg. Helaas zijn er toch weinig collega’s die deze patiënten inschrijven en helpen. Wij doen een dringend beroep op alle Amsterdamse huisartsen om een steentje bij te dragen en deze patiënten in te schrijven! Vele handen maken licht werk!

Er bestaan goede (financiële) regelingen voor de huisartsenzorg voor ongedocumenteerden en daklozen. De onverzekerden vragen weinig extra inspanning van de huisarts (vaak kunnen ze het consult contant betalen).

Bij de daklozen spelen vaak maatschappelijke en ggz problemen en ben je als huisarts veel ‘aan het regelen’. Goede ondersteuning van maatschappelijk werk is dan belangrijk. 

De ‘Dokters van de wereld’, de Kruispost en de GGD (dr. Valkenier) kunnen slechts een klein deel van deze patiënten zelf opvangen. Zij zijn afhankelijk van de bereidwilligheid van alle huisartsen in Amsterdam e.o.

De Huisartsenkring Amsterdam/Almere vindt dat een huisarts er hoort te zijn voor ALLE patiënten in zijn/haar wijk en vindt dat ook deze patiënten uw huisartsenhulp verdienen.

  • Wij doen een dringend beroep op alle Amsterdamse huisartsen om een steentje bij te dragen en deze patiënten in te schrijven! Vele handen maken licht werk!
  • Tevens willen wij u oproepen om de Kruispost en Dokters van de wereld te helpen om hun belangrijke werk voort te zetten. Geef u zelf op.

Hieronder vindt u antwoorden op praktische vragen

Om welke patiënten gaat het? 

Het gaat om mensen die in en om Amsterdam verblijven zonder verblijfsvergunning of vluchtelingenstatus en/of zonder dak boven het hoofd. Zij hebben geen ‘documenten’, zwerven rond of wonen in opvanglocaties. Zij zijn onverzekerd. Opvanglocaties of Dokters van de wereld doen regelmatig een beroep op huisartsen om patiënten in te schrijven in hun praktijken hulp te verlenen.

Hoe schrijf ik als huisarts een dergelijke patiënt in in mijn praktijk? Als vaste patiënt? Als Passant?

Goede huisartsenzorg is persoonlijk en continu. Dat geldt ook voor deze groep patiënten. Schrijf ze liefst in als vaste patiënt. Maar ook passantenhulp is welkom.

Hoe kan ik declareren? Hoe werkt de CAK-regeling?

Zorg die in het basispakket zit, kunt u declareren. U kunt uw zorg declareren bij het CAK (https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden).

Hoe regel ik medicatie via een apotheek?

Als uw patiënt geneesmiddelen nodig heeft, kunt u doorverwijzen naar een gecontracteerde apotheek. Medicijnen uit het basispakket worden vergoed door het CAK.

Ongedocumenteerde patiënten moeten een eigen bijdrage betalen van 5 euro per geneesmiddel. Indien de patiënt deze echt niet zelf kan betalen, dient u in de linker bovenhoek van een recept ‘noodfonds Amsterdam’ te vermelden.

Hoe regel ik aanvullend onderzoek (lab; röntgen)?

In principe kunt u alle noodzakelijke diagnostiek aanvragen. De kosten daarvan kunnen door het laboratorium rechtstreeks gedeclareerd worden. 

Hoe kan ik verwijzen? En naar wie?

Alle gecontracteerde instellingen horen hulp te verlenen aan deze groep en kunnen deze hulp zelf declareren

Kan ik een tolk inschakelen? Wie betaalt dat?

U kunt altijd kosteloos een tolk inschakelen via het Achterstandsfonds (http://www.achterstandsondersteuningsfonds.nl/aanbod/tolkentelefoon-amsterdam)

Waar kan ik consultatie vragen bij medische problemen?

Voor (medische en sociale) vragen kunt u terecht bij:

  • Dokters van de wereld, Nieuwe Herengracht 20, Amsterdam, 1018DP. Tel: 020 765 38 30
  • De GGD, dr. Valckenier, richt zich vooral op complexe patiënten met bijkomende (ingewikkelde) GGZ-problematiek (gedragsproblemen of problemen met de persoonlijkheid), Valckenierstraat 2 Amsterdam, 020 555 94 27 Buiten kantoortijden huisartsenpost.

Waar kan ik terecht bij problemen rond declaratieprocessen?

Helpdesk CAK: https://www.hetcak.nl/zakelijk/over-cak/contact/bellen-zakelijk Tel: 088 711 4888.

Aanvullende informatie vindt u in ons dossier 'Ongedocumenteerden en asielzoekers'