Ongedocumenteerde migranten inschrijven in uw praktijk

 
In Amsterdam verblijven enkele duizenden ongedocumenteerde migranten. Dokters van de Wereld houdt zich bezig met bemiddeling voor toegang tot zorg voor o.a. deze kwetsbare groepen. Hierbij hebben wij dringend uw hulp nodig. Concreet vragen wij u waar mogelijk patiënten van medische zorg te voorzien door middel van inschrijving in uw praktijk. Het lijkt ons gewenst dat de diverse huisartsenpraktijken in de omgeving rondom de opvanglocaties van ongedocumenteerde migranten, gezamenlijk afspraken maken inzake deze lastige materie, zodat een spreiding over verschillende praktijken in goede verstandhouding geëffectueerd kan worden. Zo kan de toegang tot zorg gewaarborgd en gecontinueerd worden.

Declareren van onverzekerde zorg
Ongedocumenteerde migranten kunnen vanwege hun verblijfsstatus geen zorgverzekering afsluiten, maar hebben wel recht op medische zorg. Ook als zij de kosten niet zelf kunnen betalen. De zorg wordt financieel geborgd door het Zorginstituut Nederland. De huisarts mag voor een consult het passantentarief hanteren en krijgt een bijdrage van 80% van de oninbare vordering. Bij zwangerschap en bevalling bedraagt de vergoeding 100% van de oninbare vordering.

Toelichting & declaratieformulieren

Vele handen maken licht werk
In de praktijk blijkt dat zowel patiënten als vrijwilligers van Dokters van de Wereld geheel afhankelijk zijn van de welwillendheid van een huisarts. Gelukkig zijn een aantal huisartsenpraktijken bereid om ook ongedocumenteerde patiënten aan te nemen. Echter, met zeer grote regelmaat worden patiënten door andere praktijken geweigerd. Hierdoor bestaat overbelasting van enkele praktijken en is het zeer lastig om beoogde zorg binnen acceptabele termijn te bewerkstelligen. Het lijkt ons gewenst dat de diverse huisartsenpraktijken in de omgeving rondom de opvanglocaties van ongedocumenteerde migranten, gezamenlijk afspraken maken inzake deze lastige materie, zodat een spreiding over verschillende praktijken in goede verstandhouding geeffectueerd kan worden.

Wij hebben alle begrip voor de drukte die een huisartspraktijk met zich meebrengt maar juist daarom menen wij dat spreiding in ieders belang is: vele handen maken licht werk.

Vragen & informatie