Nog niet de monitor POH-S ingevuld? Dat kan nog!

 
De monitor bevat van 99 praktijken de gegevens rond de declaraties van de POH-S in het eerste kwartaal van 2022. ZK zal naar verwachting vragen om 120 registraties (10% van de praktijken die in 2021 een POH-S vergoeding kregen). Hoewel we denken dat de huidige uitkomst helder en eenduidig is, heeft het onze voorkeur om nog 21 aanvullende registraties te krijgen. Meedoen kan tot 31 augustus 2022. Graag bij het opmerkingenveld aangeven of er voor 2 of 3 maanden gedeclareerd is.

Iedereen die de productie van zijn/haar POH-S over het eerste kwartaal wil opgeven kan meedoen via https://fd8.formdesk.com/lhv1/POH-S_monitor. Wij hebben een korte handleiding korte_handleiding gemaakt die je vooraf kunt doorlezen. Het formulier is door een aantal huisartsen getest. Zij geven aan dat het niet moeilijk is om in te vullen (10 minuten) als je de gegevens bij de hand hebt.

Voor gebruikers van VIP Live is er bovendien een rapport beschikbaar om de in te vullen gegevens uit het systeem te halen. Dat is een nieuw en gratis rapport. Dit rapport kun je downloaden via de volgende stappen: start Vip-live, kies Inzicht, kies rapporten, kies categorie en dan ZK POH-Somatiek. Vink dan POH-S monitor aan en rapport aanvragen en daarna kun je het rapport downloaden.

De ingevulde gegevens worden anoniem verwerkt, getotaliseerd en de uitkomst worden niet herleidbaar bekend gemaakt via onze Kringnieuwsberichten. Als je vragen overhoudt, kun je die stellen via het mailadres MonitorPOHS@lhv.nl.