Nieuwsbrief Streeklaboratorium GGD

 
Vanaf 1 januari is het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam uw laboratorium voor alle medisch microbiologische analyses en consultaties. De overgang van Atal-Medial naar de GGD bracht veel onduidelijkheid en rompslomp met zich mee. De HKA ontving hierover veel signalen en heeft daarom het initiatief genomen om met de GGD om tafel te gaan zitten. Dit heeft geresulteerd in een digitale nieuwsbrief van de GGD.

Bestuurslid Joost Leferink heeft namens het HKA bestuur een brief (in de bijlage) gestuurd om aandacht te vragen voor de door huisartsen ervaren problemen. Het Streeklaboratorium heeft hier snel op gereageerd, wat resulteerde in een constructief gesprek en een nieuwsbrief. HKA en Streeklaboratorium hebben afgesproken regelmatig contact met elkaar te houden.  

Nieuwsbrief Streeklaboratorium GGD