Nieuws van het bestuur

 
Het HKA bestuur wil u graag betrekken in haar bezigheden. In dit nieuwsbericht praat het HKA bestuur u daarom bij over recente besluiten die in de bestuursvergadering zijn genomen. Deze maand spraken wij onder andere over LHV 2022, terugblik op nascholing kindermishandeling & huiselijk geweld en over de invulling van de klachtenwet.

LHV 2022 
De LHV organiseert zich in het project LHV 2022 voor de toekomst. Uit het tot nu toe gevolgde proces van inspraak en ledenraadpleging zijn twee modellen onstaan:

  • A: De LHV van 2022 ziet er qua inrichting nog steeds zo uit als in 2016. Er is een landelijke vereniging voor alle huisartsen die daarnaast regionaal bediend worden door de kringen vanuit versterkte ondersteuning van de regiobureau’s. Het landelijk bestuur en de kringen halen in onderlinge samenwerking de opinies op bij de leden door bijeenkomsten in het land, (online) discussies, peilingen, etc. Op deze manier worden de leden beter betrokken en kan de LHV meer proactief handelen.
  • B: De LHV is in 2022 anders ingericht dan in 2016. Huisartsen zijn lid van één LHV en krijgen daarvoor belangenbehartiging en dienstverlening op landelijk en regionaal niveau én voor hun specifieke doelgroep. Voor iedere doelgroep is er een commissie die, samen met het bureau de specifieke wensen en belangenbehartiging van die doelgroep behandelt. Het landelijk LHV bestuur staat voor de eenheid binnen de verscheidenheid en heeft hierdoor de kracht van het collectief. Opinievorming gebeurt meer rechtstreeks in samenwerking met regio, kringen en commissies door bijeenkomsten in het land, (online) discussies, peilingen, etc.

Het bestuur van de HKA kiest voor model A. Huisartsenzorg moet centraal staan en is wat ons bindt. Landelijk wordt gevoed vanuit de regio,  waar zorgvuldig meningvorming plaatsvindt, met oor voor de geluiden van verschillende doelgroepen.

Portefeuillehouder: Stella Zonneveld, Mirella Buurman

Nascholing kindermishandeling en Huiselijk geweld
Bestuurslid Ilona Statius Muller heeft een presentatie gegeven in het kader van de Expertmeeting Zorgverleners. Doel is om periodiek tot nascholing op dit thema te komen. Meer informatie vindt u in het dossier Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Portefeuillehouder: Ilona Statius Muller

Invulling nieuwe klachtenwet Wkkgz
De HKA heeft samen met een aantal andere kringen en DOKh een brief gestuurd aan de LHV waarin zij haar visie geeft op de invulling van de Wkkgz. De HKA vindt het van groot belang dat er lokale, laagdrempelige klachtbehandeling blijft bestaan. Wij pleiten daarom voor lokale geschillencommissies in samenwerking met lokale clientenbehartigers. Dit is in lijn met het functioneren van de huidige klachtencommissie in Amsterdam

Portefeuillehouder: Helene Pellicaan

Neem eens een kijkje op de website!
Onze website wordt bijgewerkt met actueel nieuws en interessante informatie. Afgelopen week zijn de dossiers Jeugd en Wijkzorg geupdate en ook vindt u twee nieuwe oproepen in Huisarts gevraagd