Nieuws van Artsen Verstandelijk Gehandicapten van Cordaan

Verwijzen naar Cordaan AVG-Poli via ZorgDomein
 
“Veel huisartsen weten AVG-poli niet te vinden” is de titel van een artikel uit Medisch Contact nr 6, 6 feb 2020, waarin AVG Josje Thijssen vertelt over haar ervaringen met de AVG-poli van Abrona, regio Utrecht. Voor de Amsterdamse huisartsen is het vinden van de Cordaan AVG-poli een stuk makkelijker geworden, mdat het sinds half december 2019 mogelijk via ZorgDomein te verwijzen. U kunt ons vinden onder Medisch specialistische zorg> Verst. Gehandicaptengeneeskunde> verwijsafspraak consult arts verstandelijk gehandicapten. De afgelopen maand heeft ook aangetoond dat de huisartsen uit de regio ons nu makkelijker weten te vinden.

De AVG-poli van Cordaan wordt bemand door de 4 AVG’s van Cordaan, wat zij naast hun werk voor de cliënten binnen Cordaan doen. Dat verklaart mede de beperkte beschikbaarheid voor de AVG-poli, maar wij pogen iedereen binnen een redelijk termijn te kunnen zien.  

Daarnaast is het mogelijk te verwijzen naar een gedragsdeskundige van Cordaan voor psychodiagnostiek en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit kan bv als er bij de cliënt een verdenking op een verstandelijke beperking is of als er een hulpvraag is met betrekking tot zijn psychische, psychosociale of lichamelijke gezondheid.

De AVG’s en gedragswetenschappers van Cordaan werken nauw samen en kunnen evt ook intern naar elkaar verwijzen.

Het is belangrijk te weten dat AVG-zorg per 1 januari ’20 voor niet WLZ-cliënten onder de zorgverzekeringswet valt en daarbij het eigen risico wordt aangesproken. Het is goed dit bij verwijzing te melden aan de patiënt of diens vertegenwoordiger.

Aangezien er ook nog andere financiële haken en ogen aan de verwijzing kunnen zitten, moet de wettelijk vertegenwoordiger het aanmeldformulier op www.cordaan.nl/AVG-Poli invullen. Daarin worden bv. gegevens over indicaties gevraagd, die de huisarts vaak niet heeft. Het Cliënt Service Bureau van Cordaan VGZ kan bij het invullen helpen (contactgegevens op de site).

Voor intercollegiaal overleg zijn wij overdag bereikbaar via 020-630 6114.  

Bereikbaarheid Arts Verstandelijk Gehandicapten in ANW-tijden.

We willen van deze gelegenheid ook gebruik maken wederom te benadrukken dat er sinds een aantal jaar in de regio Amsterdam in de ANW-tijden een AVG telefonisch en evt fysiek bereikbaar is voor huisartsen in Amsterdam eo. Dit is zowel voor de WLZ cliënten binnen Cordaan, maar ook voor niet bij Cordaan wonende cliënten. Wij doen dit samen met drie andere instellingen in de regio (Prinsenstichting (Purmerend); Hartekamp (Heemstede); Odion (Purmerend)). Wij zijn bereikbaar via de ATA Personenalarmering, tel. nummer: 020-592 3417.  

Ik hoop u zo voldoende te hebben ginformeerd.  

Namens AVG’s Cordaan:
B. Elffers, AVG
020-630 6114

 

Artikel Medisch Contact tav AVG-poli