Nieuwe zorg & welzijnscentra voor Amsterdam Noord

 
Nieuwe zorg & welzijnscentra voor Amsterdam Noord
De gemeente Amsterdam onderzoekt de haalbaarheid van twee nieuwe zorgwelzijnscentra in Amsterdam Oud Noord en wil hierover graag met huisartsen en andere eerstelijnsaanbieders in gesprek. Amsterdam maakt de komende jaren een enorme groeispurt door. Stadsdeel Noord is een van de stadsdelen die het hardst groeien. In zowel Buiksloterham als het Hamerkwartier komen er op termijn ongeveer 6.700 woningen bij. Voor de nieuwe bewoners zijn straks zorg- en welzijnsvoorzieningen nodig. De gemeente is benieuwd of er zorg- en welzijnsaanbieders zijn die de meerwaarde inzien van samenwerking in een dergelijk centrum.

Kansen voor omgeving
De gebieden Buiksloterham en het Hamerkwartier veranderen de komende jaren van bedrijventerreinen in gebieden voor wonen en werken. De gemeente wil dat de naastgelegen wijken zoals Volewijck en de IJplein/Vogelbuurt ook baat hebben bij deze veranderingen. De gemeente spant zich daarom in om kansen te creëren voor de bewoners en ondernemers van zowel de nieuwe als de omliggende buurten. Datzelfde geldt voor nieuwe maatschappelijke voorzieningen. Zie ook www.amsterdam.nl/buiksloterham en www.amsterdam.nl/hamerkwartier.

Ruimte voor nieuwe zorg & welzijnscentra
De gemeente wil de ontwikkeling van nieuwe centra op het gebied van zorg en welzijn ondersteunen. Voor nu denkt zij aan de bouw van een zorg & welzijnscentrum aan de Papaverhoek op de grens van Buiksloterham en Volewijck en een tweede nabij het IJplein en de Meeuwenlaan. In een later stadium, zijn er mogelijk meer centra nodig in Buiksloterham en het Hamerkwartier. De gemeente hecht veel waarde aan het verbinden van de eerstelijnszorg met de zorg- en welzijnsvoorzieningen waar zijzelf voor verantwoordelijk is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet. Dit maakt het makkelijker om gericht geïntegreerd welzijn, ondersteuning en zorg in te zetten voor bijvoorbeeld ouderen en andere kwetsbare bewoners.

 

Haalbaarheidsonderzoek
De gemeente is in het Hamerkwartier in gesprek met partijen die een positie hebben in het gebied (grondeigenaar/erfpachter). Ze wil met deze partijen afspraken maken over het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw waar aanbieders van eerstelijnszorg en van maatschappelijke ondersteuning een zorgwelzijnscentrum kunnen vestigen. In de Papaverhoek beschikt de gemeente over een eigen kavel. De gemeente onderzoekt momenteel of er zorg- en welzijnsaanbieders zijn die de meerwaarde van samenwerking in een dergelijk centrum. Indien er voldoende belangstelling is, kan de gemeente ondersteunen bij het opstellen van een voorlopig inhoudelijk- en ruimtelijk programma, wat als basis kan dienen voor de afspraken met de erfpachter/ grondeigenaar. 

Aanvullende informatie
Indien u geïnteresseerd bent in vestiging op een nieuwe locatie in Buiksloterham en/of het Hamerkwartier dan kunt u een mail sturen met uw contactgegevens naar zorgwelzijnscentra-noord@amsterdam.nl. Indien u specifiek geïnteresseerd bent in een van de gebieden, wilt u dat dan vermelden. De gemeente zal na ontvangst van uw mail contact met u opnemen.