Nieuwe start voor werkwijze Jeugdzorg na succesvol protest HKA

 
Nog deze maand zullen gesprekken starten over een nieuwe werkwijze inzake doorverwijzen naar specialistische Jeugdhulp. Na formeel protest van de huisartsenkring Amsterdam/Almere, ondersteund door individueel protest van onze leden, heeft de gemeente Amsterdam haar plannen van voor de zomer ingetrokken. In een projectgroep zullen gemeente, huisartsen een aanbieders van specialistische jeugdhulp een nieuwe werkwijze ontwikkelen. Inzet van de HKA hierin is dat er geen extra taken naar de huisarts komen en dat er niet getornd wordt aan het recht op vrij verwijzen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang!

Gemeente Amsterdam biedt schone lei om nieuwe werkwijze jeugd te ontwikkelen
Op 20 juni heeft de gemeente Amsterdam alle huisartsen via een brief geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe werkwijze inzake doorverwijzen naar specialistische Jeugdhulp. Deze werkwijze sloot niet aan bij de huisartsenzorg en vroeg huisartsen zelfs om taken op zich te nemen die buiten ons vakgebied liggen. Het kringbestuur heeft wethouder Kukenheim schriftelijk laten weten dat de voorgestelde werkwijze voor huisartsen niet uitvoerbaar was. In reactie hierop heeft de wethouder haar beleidsvoornemens los gelaten en in plaats daarvan voorgesteld een projectgroep te vormen van huisartsen en aanbieders van specialistische Jeugdhulp onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De HKA heeft er vertrouwen in dat nu de juiste partijen bij elkaar komen om tot een goede en praktische werkwijze te komen.