Nieuw telefoonnummer Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam

 
 
Per 1 januari 2019 is er een nieuw telefoonnummer voor huisartsen om patiënten vierentwintig uur per dag aan te melden voor ELV en Wlz-crisiszorg in een V&V organisatie. Het nieuwe nummer per 1 januari 2019 is: 020 2628 112. Het nieuwe telefoonnummer wordt geïntroduceerd om aanmeldingen efficiënter en sneller op te kunnen pakken. Het oude telefoonnummer is nog tot half februari beschikbaar.

Werkwijze en evaluatie aanmeldportaal
De medewerkers van het aanmeldportaal regelen samen met verwijzers ELV- en Wlz-crisiszorg-opnames van kwetsbare ouderen in de V&V. In de eerste twee maanden dat het aanmeldportaal functioneerde, leidde een telefoontje in de helft van de gevallen tot een opname. De helft van de opnames vond plaats bij een andere organisatie dan waar het telefoontje binnenkwam. In die gevallen hoefde de verwijzer dus niet verder te bellen om een bed te vinden. Er wordt nog onderzocht waarom in de andere helft van de gevallen geen opname plaatsvond.

Op maandag 7 januari wordt het eerste half jaar van het aanmeldportaal geëvalueerd met de betrokken partijen. Daarbij is bestuurslid Frans Smits van de HKA aanwezig en zullen ook de casussen die wij van huisartsen ontvingen worden besproken. Maar ook tussentijds zijn al verbeterpunten opgepakt. 

De komende periode wordt het aanmeldportaal op de volgende punten verbeterd:

  • Het ICT-systeem wordt doorontwikkeld, zodat betere informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld over de tijd tussen aanmelding en opname of de reden dat er geen opname plaats heeft gevonden.
  • De postcodes worden anders verdeeld op basis van de beschikbare capaciteit per V&V organisatie.
  • Er worden betere samenwerkingsafspraken gemaakt, met name voor patiënten met een meervoudige zorgvraag, waarbij sprake is van spoed.
  • Alle bij het aanmeldportaal betrokken medewerkers werken volgens de kwaliteitscriteria en procedures die bij aanvang van het aanmeldportaal zijn afgesproken.

Doorontwikkeling Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam
In de volgende fasen komt het aanmeldportaal beschikbaar voor meer verwijzers en voor meer vormen van tijdelijke zorg.

Informatie & feedback 
De HKA en de V&V organisaties overleggen regelmatig met elkaar over het aanmeldportaal. Daarom ontvangen we graag uw feedback via huisartsenkringamsterdam@lhv.nl.

Meer informatie (o.a. over de procedures) vindt u op de site van SIGRA