Nieuw nummer tijdelijke opnames: bel 020-2628 112!

Nieuw telefoonnummer Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam
 
Nieuw nummer tijdelijke opnames: bel 020-2628 112!
Per 1 januari 2019 is er een nieuw telefoonnummer voor huisartsen om patiënten vierentwintig uur per dag aan te melden voor ELV en Wlz-crisiszorg in een V&V organisatie. Het nieuwe nummer per 1 januari 2019 is: 020 2628 112. Het nieuwe telefoonnummer wordt geïntroduceerd om aanmeldingen efficiënter en sneller op te kunnen pakken. Het oude telefoonnummer is inmiddels afgesloten!

Blijven verbeteren
De HKA en de V&V organisaties overleggen regelmatig met elkaar over het aanmeldportaal. Mede op basis van uw feedback wordt het aanmeldportaal komende periode op de volgende punten verbeterd:

  • Het ICT-systeem wordt doorontwikkeld, zodat betere informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld over de tijd tussen aanmelding en opname of de reden dat er geen opname plaats heeft gevonden.
  • De postcodes worden anders verdeeld op basis van de beschikbare capaciteit per V&V organisatie.
  • Er worden betere samenwerkingsafspraken gemaakt, met name voor patiënten met een meervoudige zorgvraag, waarbij sprake is van spoed.
  • Alle bij het aanmeldportaal betrokken medewerkers werken volgens de kwaliteitscriteria en procedures die bij aanvang van het aanmeldportaal zijn afgesproken.

Doorontwikkeling Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam
Het is de bedoeling dat op termijn alle vormen van tijdelijke zorg via het aanmeldportaal beschikbaar komen en dat meer verwijzers  van het aanmeldpunt gebruik kunnen gaan maken. 

Informatie & feedback 
De HKA vindt het belangrijk dat het aanmeldportaal goed functioneert. Daarvoor zijn uw ervaringen van belang. Blijf ze met ons delen via huisartsenkringamsterdam@lhv.nl!

Meer informatie (o.a. over de procedures) vindt u op de site van SIGRA