Nieuw depressiecentrum voor jongvolwassenen

Amsterdam UMC, locatie AMC
 
Nieuw depressiecentrum voor jongvolwassenen
Sinds oktober 2018 is er met innovatiegelden van het AMC het Transitiecentrum voor Affectieve stoornissen (TAS) gestart. Dit is een nieuw centrum voor diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek bij jongvolwassenen met een depressieve stoornis.

Transitiecentrum voor Affectieve Stoornissen (TAS)
De adolescentie en jongvolwassenheid is een periode waarin jongeren zichzelf volop ontwikkelen. Juist in deze cruciale fase ontwikkelt een gedeelte van deze jongeren een depressie. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de oorzaken en behandeling van depressie bij volwassenen, is er relatief weinig bekend over het ontstaan, beloop en behandeling van depressies bij jongeren. Dat is een probleem omdat ongeveer 70% van de volwassen depressies zijn oorsprong kent tijdens de adolescentie. Juist in deze groep is er vaker sprake van terugkerende en chronische depressies met meer co morbiditeit en meer suïcide. Ook is de behandelrespons op psychologische en medicamenteuze behandelingen vaak lager vergeleken met volwassenen. Van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar krijgt één op de vijftien te maken met een depressie. Daarmee krijgen jongeren zelfs vaker met depressie te maken dan volwassenen.

Vanaf het 18e levensjaar vallen jongeren officieel onder de volwassenenzorg. In de volwassenpsychiatrie is er nog weinig aandacht voor de specifieke behoeftes van jongvolwassenen. De zorg, het wetenschappelijk onderzoek en het daaruit volgend beleid wordt door leeftijdsgrenzen bepaald. Op de afdeling psychiatrie van het AMC zien we de levensloop als een continuüm en om depressie bij jongeren op tijd op te sporen en te behandelen heeft het AMC een Transitiecentrum voor Affectieve Stoornissen (TAS). In het TAS vindt zowel diagnostiek, behandeling als wetenschappelijk onderzoek plaats naar jongeren en jongvolwassenen met een depressieve stoornis, al dan niet met co-morbide somatische aandoeningen.

Wat bieden we aan?
Uitgebreide en multidisciplinaire diagnostiek naar depressieve klachten, bij jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar. Na intake volgt er een gericht behandeladvies. Indien er sprake is van een primaire matig-ernstige of ernstige depressie (unipolair en bipolair), bieden wij behandeling zowel poliklinisch, als dagbehandeling of intensief klinisch. Ons aanbod is onder andere farmacotherapie, cognitieve gedragstherapie (individueel), gedragsactivatie, transcraniële magnetische stimulatie (TMS) en electroconvulsieve therapie (ECT). Persoonlijkheidsstoornissen behandelen wij niet. Overleg of een patiënt geschikt is voor het TAS is altijd mogelijk, via 0208913500 of mail. Voor meer informatie en verwijsinformatie, zie onze website.