Netwerken voor Antibioticaresistentie opgericht

 
Netwerken voor Antibioticaresistentie opgericht
Antibiotica resistentie (ABR) wordt wereldwijd gezien als een groot en urgent probleem in de gezondheidszorg. Geschat wordt dat wereldwijd jaarlijks het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van ABR zal toenemen. Ook in Nederland is het daarom belangrijk de aanpak van ABR te optimaliseren. Doordat patiënten zich vooral regionaal bewegen tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsenpraktijken, kunnen resistente bacteriën zich makkelijk regionaal verspreiden tussen gezondheidszorginstellingen. Het ministerie voor VWS heeft er daarom voor gekozen om 10 regionale Zorgnetwerken ABR op te richten. Wilt u meedoen, goede initiatieven delen of op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Dan kunt u zich onder aan dit artikel melden.

Antibioticaresistentie neemt toe
Ondanks dat Nederlandse huisartsen terughoudend zijn met het voorschrijven van antibiotica, neemt de incidentie van antibioticaresistentie ook in Nederland toe. Hierdoor kunnen sommige bacteriële infecties minder goed of niet meer behandeld worden. De meest voorkomende BRMO in de huisartspraktijk zijn ESBL-producerende Enterobacteriaceae, zoals E. coli en K. pneumoniae. Deze bacteriën kunnen urineweginfecties veroorzaken. De prevalentie van ESBL-producerende Enterobacteriaceae, gekweekt uit urine, ligt in Nederland inmiddels rond de 3 a 4%. Dragerschap of een eerder aangetoonde infectie met een BRMO kan consequenties hebben voor het antibioticabeleid.

Samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorgorganisaties en professionals uit de care, cure en public health sector in de regio is essentieel om het risico op het ontstaan van antibioticaresistentie en het oplopen van resistente bacteriën te minimaliseren.

Dé drie pijlers voor de aanpak van ABR:
1. Vroegsignalering en surveillance
2. Juist gebruik van antibiotica
3. Aandacht voor infectiepreventie

Wat is een Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie (ABR)?
In Noord-Holland en Flevoland zijn twee regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie actief. Elk zorgnetwerk heeft een Regionaal Coördinatie Team (RCT). Het RCT stimuleert en faciliteert verschillende activiteiten in de regio om de samenwerking en het delen van kennis en informatie over ABR te bevorderen. Dat doet het RCT onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en werkgroepen, het uitbrengen van een nieuwsbrief en het stimuleren van regionale projecten. 

Aan welke activiteiten in de regio wordt o.a. aandacht besteed?

  • Regionaal risicoprofiel en beheersplan
  • Stimuleren van transmurale werkafspraken
  • Bevorderen van antimicrobial stewardship (d.w.z. juist gebruik van antibiotica)
  • Project ‘Regionaal inzicht en terugkoppeling in ABR problematiek’m.b.v. IDM-alert, een data-analyse tool om labgegevens te koppelen
  • Project ’Versterking van de keten in bestrijding van BRMO door verbetering van de elektronische overdracht’

Meer informatie of meedoen?
Wilt u meedoen of goede initiatieven delen, dan horen we graag van u!
Heeft u andere vragen? Neem contact op met Ad Olijhoek, kwartiermaker, tel. 088 012 50 05, aolyhoek@ggdhn.nl of kijk op: www.abrzorgnetwerknhfl.nl 

Wilt u op de hoogte blijven?
Geef u dan op voor de Nieuwsbrief