Neemt u deel aan pilotstudie naar ervaringen met patiënten die in uw praktijk naar antibiotica vragen?

 
Antibioticaresistentie is een internationaal gezondheidsprobleem. De grote vraag en het verlangen van patiënten naar antibiotica stimuleren het gebruik en misbruik hiervan. Terughoudendheid in het voorschrijven van antibiotica is hier van belang, maar patiënten kunnen het voorschrijfgedrag van artsen beïnvloeden door druk uit te oefenen. Het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) doet daarom onderzoek naar de vraag van patiënten naar antibiotica. Wij vragen uw medewerking aan een interview over uw ervaringen met patiënten die in uw praktijk naar antibiotica vragen. Het interview zal ongeveer 30-60 minuten duren en kan plaatsvinden in uw praktijk.

Doel onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het identificeren van groepen mensen met een ongegronde vraag naar antibiotica (bv. migranten, ouders/verzorgers van jonge kinderen of ouderen) en de reden van deze vraag. Het onderzoek zal zich richten op de invloed van online communicatie (internet, social media en forums) op de vraag naar antibiotica en hoe deze media de arts-patiëntrelatie kunnen beïnvloeden. De resultaten van de pilotstudie zullen gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van onderzoek naar online communicatie over antibiotica.

Meer informatie kunt u lezen in deze informatiebrief voor deelnemers