Modelovereenkomst huisartsenzorg in geclusterde woonzorgvoorzieningen aangepast

 
Modelovereenkomst huisartsenzorg in geclusterde woonzorgvoorzieningen aangepast
Aan de modelovereenkomst huisartsenzorg in geclusterde woonzorgvoorzieningen voor ouderen is een bepaling over de uitvoering van voorbehouden handelingen opgenomen. Hierdoor is het niet meer nodig om apart de raamovereenkomst voorbehouden handelingen te laten ondertekenen door de kleinschalige woonzorgvoorziening.

De nieuwe modelovereenkomst is inmiddels op de website van de LHV geplaatst.