In Memoriam: Wouter Hogervorst

 
Met ongeloof en droefheid hebben wij kennis genomen van het onverwacht overlijden van ons oud-bestuurslid Wouter Hogervorst.

Dhr. Hogervorst was gedurende vele jaren bestuurslid van de Amsterdamse Huisartsenvereniging (AHV), de rechtsvoorganger van de huisartsenkring Amsterdam/Almere.

Hij heeft zich vol overtuiging en met veel energie ingezet voor de continuïteit en kwaliteit van de huisartsenzorg in Amsterdam. Hij was met name een groot voorstander van multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn: In de zeventiger jaren als lid van de Werkgroep Eerstelijn (WEL) en als (mede)oprichter van gezondheidscentrum Holendrecht, later als huisarts en bestuurder van o.a.de de vereniging Zorgintegratie Zuidoost en Diemen (ZiZo) en de stichting Gezondheidscentra zuidoost (GAZO). Voorloper in zijn vak was hij op het gebied van diabeteszorg, waar hij nauw betrokken was bij het programma Diagis en de verschuiving van diabeteszorg van de tweede naar de eerste lijn.

Ook de eerste jaren na zijn pensionering bleef hij beschikbaar als adviseur en vertolker van het huisartsengeluid in overleggen en onderzoek.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit plotselinge verlies.

Bestuur huisartsenkring Amsterdam/Almere