Meld u aan: Herijking kernwaarden huisartsenzorg start op de ALV 2 juli!

 
Het bestuur van de huisartsenkring Amsterdam/Almere wil graag in gesprek over de kernwaarden van de huisartsenzorg ter voorbereiding op de nieuwe Woudschotenconferentie die in januari 2019 zal worden gehouden. Daarom nodigt zij haar leden uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2 juli aanstaande.

In januari 1959 zijn op de beroemde Woudschotenconferentie de kernwaarden voor de huisarts vastgesteld: Continue, integrale en persoonlijke zorg. Tot op de dag van vandaag worden deze gebruikt.

Het volle bord van de huisarts, de werkdruk en de druk vanuit zorgverzekeraar en politiek om meer zorg naar de eerste lijn te verplaatsen maken dat het tijd wordt om ons afvragen of die kernwaarden nog wel actueel zijn. Waar staan we voor, wat hoort wel bij onze taak en, minstens zo belangrijk, wat hoort er niet bij onze taak. Welk takenpakket past nu bij de huisarts en in de nabije toekomst?

Vanuit Het roer moet om, LHV, NHG, Ineen, VPH, LHOV, LOVAH en IOH zal op 21 januari 2019, 60 jaar na dato weer een Woudschotenconferentie georganiseerd worden om de resultaten van de landelijke discussiebijeenkomsten onder huisartsen te presenteren en de kernwaarden te herijken.

Voor een gedragen en goed resultaat is het belangrijk dat zoveel mogelijk huisartsen hieraan meedoen om hun visie te geven. Hiertoe zullen vanaf september op verschillende plekken in Nederland denksessies worden georganiseerd.

Als HKA krijgen wij, aansluitend op het landelijke project 'Herijking kernwaarden', tijdens onze ALV de gelegenheid om alvast de eerste denksessie te organiseren. We hebben dus de primeur!

Komt dus allen meepraten waar u wilt dat het naartoe gaat!

Praktische informatie en aanmelden

AANMELDEN of stuur een mail naar: bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl