Medicatieveiligheid: Campagne 'Amsterdammer: vertel wat je slikt!'

Meer eigen regie over medicatie
 
De huisartsenkring Amsterdam neemt deel aan de SIGRA stuurgroep over medicatieveiligheid. Speciaal voor Amsterdammers - zowel patiënten als zorgverleners - is vanuit de stuurgroep de campagne 'Amsterdammer: vertel wat je slikt!' gestart. Deze campagne heeft tot doel de Amsterdamse patiënt zo veel mogelijk in staat te stellen zijn medicatiebeheer zelf te regisseren. Wij vragen u hier aandacht aan te besteden in uw wachtkamer of tijdens het consult als u medicatie voorschrijft. Om dit te vergemakkelijken is informatiemateriaal ontwikkeld, waaronder een patiëntenfolder en informatie voor op uw wachtkamerscherm. Binnenkort ontvangt u per post via de HKA 20 folders om in uw praktijk uit te delen. De digitale informatie kunt u zelf downloaden.

Download Informatiemateriaal

Waarom speciale medicatiebeheertips voor Amsterdammers?

  • Patiënten kunnen niet klakkeloos vertrouwen op een sluitende informatieketen in de Amsterdamse medicatiezorg. Bovendien is het geven van toestemming voor het delen van (digitale) medicatiegegevens in de zorgketen niet voor iedere Amsterdammer vanzelfsprekend.
  • Niet elke Amsterdammer heeft een vaste apotheek. Veel apotheken wisselen medicatiegegevens uit als een patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Maar er is niet één groot medicatiedossier beschikbaar. Versnippering van informatie over verschillende apotheken kan daardoor een risico zijn.
  • In Amsterdam wonen naar verhouding veel laaggeletterden en anderstaligen. Dit is van invloed op de gezondheidsvaardigheden en vergt dus extra aandacht van zorgprofessionals op het gebied van medicatieoverdracht. De Amsterdamse zorgprofessional zal naar verhouding meer aandacht moeten besteden aan het goed overbrengen van medische informatie.

Lees meer over de achtergrond van de communicatiecampagne 'Amsterdammer: vertel wat je slikt!'