Mededeling vanuit Cliënten Service Bureau van Cordaan: Aanmeldroutes huisartsen voor cliënten Zorg in de Wijk

 
Mededeling vanuit Cliënten Service Bureau van Cordaan: Aanmeldroutes huisartsen voor cliënten Zorg in de Wijk
Met ingang van dinsdag 1 oktober a.s. heeft het Cliënten Service Bureau (CSB) van Cordaan een nieuwe, andere aanmeldroute voor huisartsen, ziekenhuizen en overige verwijzers. Naast aanmelding bij de u bekende wijkverpleegkundigen in uw wijk, kunt U cliënten vanaf die dag ook centraal aanmelden op één telefoonnummer en e-mailadres: Tel. 020-5191317 E-mail: zorgbemiddeling@cordaan.nl

Benodigde gegevens aanmelden cliënt

Teneinde de aanmelding van cliënten soepel te laten verlopen, heeft het CSB de volgende informatie nodig:

  1. Contactgegevens van huisarts;
  2. NAW-gegevens van cliënt: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en BSN;
  3. Contactgegevens van eerste contactpersoon;
  4. Naam zorgverzekeraar / polisnummer (=COV check);
  5. Wlz-indicatie (indien aanwezig);
  6. Informatie over type zorgvraag en schatting van aantal zorgmomenten.

Optimaliseren dienstverlening

Het Cliënten Service Bureau van Cordaan beoogt met deze wijziging de dienstverlening verder te optimaliseren. Verwijzers hebben in de nieuwe situatie ook een centrale plek voor advies, informatie en aanmelding. 

Juiste zorg op juiste plek

Omdat alle zorgproducten op één plek worden aangeboden, kan de juiste zorg op de juiste plek worden aangeboden. Bovendien verzorgt het CSB zélf de routing voor extramurale en intramurale zorg voor ouderen. Hier hebben ziekenhuizen en huisartsen dus verder geen omkijken meer naar. Vanaf nu is één contactmoment voldoende om ‘het verhaal’ van cliënt te delen. Dat kan veel gedoe en tijd schelen.

Telefoonnummer en e-mailadres: Tel. 020-5191317 E-mail: zorgbemiddeling@cordaan.nl