Manifestatie huisartsenzorg 1 juli & inschrijven dagopening HA

 
Op vrijdagmiddag 1 juli organiseren de actiegroepen 'Help de huisarts verzuipt' en 'De bezorgde huisarts', samen met de huisartsenorganisaties LHV en VPH een manifestatie op het Malieveld in Den Haag van 14:00 uur tot en met 16:00 uur.

Deze manifestatie (zie de site van de LHV) is het einde van een week van acties met als motto: “Iedereen een huisarts”. Het is het waard om daarvoor te knokken en te laten zien dat het tij gekeerd moet worden! Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen naar het Malieveld te gaan, kunt u zich in deze mail aanmelden voor waarneming op vrijdagmiddag via de HAP.

Waarom NU actie?

De problemen zijn niet gisteren ontstaan en we weten ook dat ze niet morgen allemaal opgelost zullen zijn, maar we staan wel op een keerpunt. In de huisartsenzorg zitten veel huisartsen en medewerkers aan de grens van wat ze aankunnen of zijn al over die grens heen. Op dit moment wordt in Den Haag gewerkt aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierin worden nieuwe plannen gemaakt voor de zorg voor de komende jaren en worden de bijbehorende financiële middelen verdeeld. We willen in die het Integraal Zorgakkoord concrete stappen zien waarmee de druk op de huisartsenzorg op de korte en langere termijn wordt verlicht.

Er moeten oplossingen worden geformuleerd die we terug zien in concrete en afdwingbare afspraken, zodat we als huisartsen meer tijd voor het gesprek met onze patiënten krijgen en de zorgtaken bij de juiste zorgverleners blijven. En we willen duidelijke afspraken over de beschikbaarheid van andere zorgverleners en het sociaal domein, zodat patiënten na verwijzing van de huisarts ook daar tijdig geholpen worden.

Huisartsenzorg Amsterdam steunen manifestatie

De Huisartsenkring Amsterdam/Almere, Amsterdamse Huisartsen alliantie en Huisartsenposten Amsterdam en steunen deze manifestatie. Tijdens de manifestatie moet de spoedzorg gegarandeerd blijven. Om zoveel mogelijk huisartsen en praktijkpersoneel in de gelegenheid te stellen naar het Malieveld te gaan, bieden wij daarom aan openstelling van de huisartsenposten te organiseren van 13:00 – 17:00 uur op deze vrijdagmiddag 1 juli.

Voorwaarden middagopening HAP

Het laten functioneren van de HAP buiten ANW-uren is niet declarabel bij de zorgverzekeraar. 

Voorwaarde voor het openen van de HAP is dan ook dat voldoende praktijken willen deelnemen, en de kosten garanderen. Daarnaast is bereidheid van triagisten en huisartsen nodig om beschikbaar te zijn voor de extra dienst op de HAP. Daarom vragen wij u om binnen uw samenwerkingsverbanden te kijken wie er voor uw praktijk dienst kan komen doen.

De kosten van een dergelijke dagopening van de worden geschat op maximaal 100 euro per deelnemende praktijkhouder. Uit dit budget wordt o.a. inhuur visiteauto/chauffeur en inhuur huisartsen en triagisten betaald.

Bij grote deelname zullen de kosten lager uitvallen. Eventuele meerkosten zal de HKAA voor haar rekening nemen. 

Inschrijven & betaling

Via deze link kunt u zich inschrijven voor het waarnemen van de spoedzorg van 13:00 tot 17:00 uur op vrijdagmiddag 1 juli op de HAP. U kunt inschrijven tot donderdag 23 juni 18:00 uur.

Na het sluiten van de inschrijving kan HpA een goede kosteninschatting maken. De financiële afwikkeling zal via de HKAA verlopen. U ontvangt van de HKAA een betaalverzoek, voorafgaand aan 1 juli. Uw inschrijving is pas definitief nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

Meer informatie

  • Wanneer: vrijdagmiddag 1 juli as van 14:00-16:00 
  • Waar: Malieveld den Haag 
  • Voor wie:  álle huisartsen, praktijkmedewerkers en iedereen die de huisartsenzorg een warm hart toedraagt. 

Links

Zelf aandacht besteden aan de actieweek via Social Media? Gebruik #iedereeneenhuisarts of #metdevuistoptafelvoorhuisartsenzorg.  

Laat het huisartsengeluid luid en duidelijk horen zodat het doordringt tot de onderhandelingstafel bij VWS! Om onze belangen goed te verankeren binnen het nieuw vorm te geven Integraal Zorg Akkoord (IZA) is het essentieel dat we massaal en eensgezind onze stem laten horen op 1 juli. Huisartsen en hun teams moeten nu zélf het tij keren. NU is het moment om dit te doen. 

Met vriendelijke groet,

Katinka Prince, voorzitter Amsterdamse Huisartsen alliantie
Corine van Geffen, directeur Huisartsenposten Amsterdam
Daphne Tabak, voorzitter Huisartsenkring Amsterdam/Almere